Nordic Marine brengt multifunctionele – toegestane – draadloze dodemansknop van Autotether op de markt

PERSBERICHT
Zierikzee – Eindelijk is na lang aandringen de politie te water om en begrijpt dat moderne ontwikkelingen ten bate van de veiligheid een kans moeten krijgen. En zo ook meer vrijheid van bewegen aan boord van snelle boten voor zowel beroeps- als pleziervaart te krijgen. Nu geen excuus meer om de bekende rode spiraalkabel naar de noodstopknop de zgn. ‘dodemansknop’ niet te gebruiken. De rode spiraalkabel is niet meer nodig met de draadloze kabel van Autotether naar de dodemansknop. Dus veiliger!
Nordic Marine heeft dan ook de eerste goed werkende veilige oplossing hiervoor. De Autotether draadloze kabel naar uw noodstopknop de zgn. ‘dodeman knop’.
Autotether III
Stopt onmiddellijk de motor als u overboord valt
Simpele installatie
Geen bekabeling aan te brengen
Werkt met de bestaande noodstopknop de zgn. ‘dodemansknop’
Kan uitgerust worden met 4 extra MOB alarmen
Vrijheid van bewegen aan boord
Na val overboord direct weer te gebruiken
Ook te gebruiken door zeilers. En met name solo zeilers of echtparen die dag en nacht doorzeilen. Sluit bv uw stuurautomaat hierop aan. Slaat de stuurman of stuurvrouw overboord dan wordt de autopilot uit gezet en loeft de boot in de wind en vaart niet weg van de drenkeling.
Prijs € 299,= incl. BTW. Extra MOB sensor € 79,= incl. BTW p/st.
Bouke Jansma (jurist van de Dienst Waterpolitie KLPD, Sr. Vakspecialist Beleid & Ontwikkeling) deelt het volgende mee:
“In november 2012 heeft de verbaliseringswerkgroep nautische zaken besloten een zogenaamde draadloze dodemansknop bij snelle motorboten te accepteren als zijnde een technische inrichting als bedoeld in artikel 8.03 onder d van het Binnenvaartpolitiereglement.
Voorwaarde is uiteraard wel dat het apparaat goed werkt en dat een controlerend ambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld de werking ervan desgewenst te controleren.
Omdat in de nautische verbaliseringswerkgroep landelijk zowel vertegenwoordigers van Politie, Openbaar Ministerie als van andere toezichthoudende instanties vertegenwoordigd zijn geldt deze beslissing voor heel Nederland.
Deze beslissing zal binnen genoemde organisaties dan ook via de gebruikelijke kanalen verspreid worden en treedt per direct (24 oktober 2012) in werking, omdat het geen wetswijziging is, maar een wijziging in optreden.”

Meer informatie www.nordicmarine.nl