windverwachting

Onderzoek naar veilig varen op vaarroutes Drachten en Heerenveen

Leeuwarden – Veiligheidspsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken vaargedrag op de verbindingen naar Drachten en Heerenveen. Door op drukke dagen het vaargedrag van verschillende mensen te filmen, moeten de experts veiligheidsrisico’s in kaart brengen. Dit gebeurt in opdracht van de provincie.

De vaarwegen doorkruisen drukke recreatiegebieden bij Terherne en Earnewâld. Beroepsvaart en recreatieverkeer komen elkaar tegen. Volgens de provincie ontstaat daardoor een gevoel van onzekerheid. (Leeuwarder Courant)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X