123 stickers

Onderzoeksbureau Waterrecreatie Advies mist na twintig jaar en 250 onderzoeken nationaal beleid voor de watersport

PERSBERICHT
Lelystad – Waterrecreatie Advies BV is in 1998 opgericht door Reinier Steensma. In de afgelopen 20 jaar heeft dit bureau meer dan 250 opdrachten in Nederland en daarbuiten uitgevoerd. Van Breskens tot Delfzijl, maar ook in China, Abu Dhabi, Namibië en Sint-Petersburg. Een bijzonder bedrijf. Navolgend enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.
Watersport en waterrecreatie is belangrijk, 2 miljard euro omzet per jaar is een hoop werkgelegenheid. Maar minstens zo belangrijk is dat het water mogelijkheden biedt om op, of aan te recreëren. Recreatiemogelijkheden in de buurt en beleefbare natuur zijn bepalend voor het woongenot zeker in een druk bevolkt land als Nederland. Wonen aan het water is een voorrecht. Het aantal boten zal krimpen, maar wij verwachten dat het water ook herontdekt gaat worden. Dat jongeren vaker met vrienden of een gezinnetje gaan varen, een boot (van hun ouders) lenen, huren en/of de kosten delen. Dan is watersport prima betaalbaar. Er is nog van alles in Nederland te ontdekken, van varen in Amsterdam tijdens Koningsdag tot droogvallen op de Waddenzee.
Samen moeten we ervoor zorgen dat ‘het product’, de jachthavens, de infrastructuur en de boten op orde zijn en het water bevaarbaar. De groei van het areaal waterplanten is wat dat betreft zorgelijk. Na 20 jaar advieswerk moeten wij constateren dat er, behalve de BRTN, geen nationaal beleid meer is voor de watersport. In 1998 waren watersport en natuur “nevenschikkend”, maar door Europese wetgeving (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en PAS) werd waterrecreatie “ondergeschikt“, een bron van verstoring en zelfs vervuiling. In werkelijkheid is watersport een duurzame vorm van vakantie vieren, zeker in eigen land en verdient het meer politieke aandacht en waardering. Daaraan willen wij een bijdrage blijven leveren.
Als rode draad door 20 jaar Waterrecreatie Advies loopt ons streven om samenwerking met anderen te zoeken. Dat begon 30 jaar geleden met de oprichting van een platform voor jachthavens in het IJsselmeergebied voor jachthavens in het IJsselmeergebied. Nog steeds komen de deelnemers 3 keer per jaar bij elkaar en praten over trends en ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen. Een belangrijk klankbord voor Waterrecreatie Advies, wij leren van elkaar.
Alleen maar ook samen met ingenieursbureaus, architecten, stedenbouwkundigen, ecologen en collega-adviesbureaus hebben wij meer dan 250 opdrachten uitgevoerd voor ministeries, provincies, gemeenten, voor recreatie- en natuurorganisaties, voor recreatieschappen en voor veel watersportondernemers, verenigingen en projectontwikkelaars, voor Nederlanders en Vlamingen, maar ook voor Chinezen, Arabieren, Afrikanen en Russen.
Waterrecreatie Advies is een bijzonder bedrijf, altijd op zoek naar uitdagingen, oplossingen en kansen. Dat wist u misschien al, anders heeft u ons nu misschien wat beter leren kennen. Wilt u eens vrijblijvend verder praten? Bel ons of stuur een mail en wij nemen contact met u op.
Meer informatie www.waterrecreatieadvies.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X