Informatie voor de watersporter

Ook nu nog blijft HISWA vereniging zich verzetten tegen windmolen park in IJsselmeer

PERSBERICHT
Amsterdam – HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersport – heeft het plan van Windpark Fryslân om 89 gigantische windmolens te plaatsen langs de Friese kust naar de prullenbak verwezen. Het ontbreken van een Waddentoets en onderzoek naar de effecten voor de watersport liggen daaraan ten grondslag. Vandaag sprak HISWA samen met Dommerholt Advocaten in namens de Friese jachthavens bij de Raad van State. Watersport is veruit de belangrijkste economische factor in het IJsselmeergebied. Langs de Friese kust bevinden zich maar liefst 48 jachthavens met 6.000 ligplaatsen en 1.100 fulltime banen. Ook het internationale belang is groot met in veel Friese jachthavens meer dan 50% Duitse ligplaatshouders.
Open landschap en duisternis
“Na bestudering van het omvangrijke dossier komen we tot de slotsom dat een windmolenpark op deze locatie simpelweg niet kan. De zogenaamde externe werking van het Waddenbeleid is van kracht omdat het geplande Windpark ook een deel van het IJsselmeer beslaat. Deze nota schrijft behoud van een open landschap en duisternis voor. Daarom mogen hier geen 89 windmolens van 183 meter hoogte met permanent knipperende verlichting worden geplaatst. Daarbij komt dat uit onderzoek blijkt dat watersporters juist varen op het IJsselmeer vanwege de rust en het open landschap”, zegt regiomanager Jan Ybema van HISWA. “En daar moeten we dus erg zuinig op zijn.”
Marina Makkum
Opportunisme en onvoldoende onderzoek
Windpark Fryslân heeft altijd in de pers en op haar website gesteld dat een gigantisch windpark positieve effecten zal hebben op het toerisme en de watersport in Friesland. Een vreemde gedachtenkronkel die nergens is op gebaseerd stelt HISWA. Windpark Fryslân heeft slechts één klein literatuuronderzoek van 18 pagina’s laten uitvoeren naar nota bene windparken op zee en niet op een binnenmeer. Het gros van deze parken op zee is bovendien significant kleiner. Wordt ingezoomd op één van de weinige windparkparken van een vergelijkbare omvang voor de Deense kust, dan blijkt hier nauwelijks watersport te zijn. Er resteert volgens Ybema slechts één conclusie en dat is dat Windpark Fryslân nooit kan volhouden dat windmolenparken positieve effecten hebben op de watersport. Nu resteren onderzoeken die aangeven wanneer windparken op 6 kilometer uit de kust worden geplaatst, zoals bij Makkum, maar liefst 22% van de toeristen aangeeft dit gebied te zullen mijden. Dit zou desastreus zijn voor de Friese watersportbedrijven en vele banen kosten. Nieuw en onafhankelijk onderzoek is daarom volgens de watersportbranche noodzakelijk.
De uitspraak van de Raad van State wordt over enkele maanden verwacht.
Meer informatie www.hiswa.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht