Informatie voor de watersporter

Op en top Friese zeilwedstrijden met ‘Fryske Boerepreamen’ en ‘Nije Sylpreamen’ op 18 mei

EASTERMAR (Tietjerksteradeel) – Op zaterdag 18 mei wordt de eerste praamzeilwedstrijd gehouden. Deze keer georganiseerd door de WSF Tusken Mar en Leyen een tevens de proloog. De schippers met hun bemanning van de Fryske Boerpream en de Nye Sylpream gaan de strijd aan. De wedstrijden starten om 10.30 uur na het palaver. Deze wedstrijden tellen niet mee voor het kampioenschap van beide verenigingen.

Fryske Boerepreamen zijn oude gerestaureerde zeilpramen, de pramen van de Nije Sylpream zijn nieuw gebouwde pramen. De wedstrijd vindt plaats op de Burgumermar. Vroeger werden de pramen gebruikt om het vee te vervoeren van land tot land en het hooi werd ermee binnengehaald. Men gebruikte de jaaglijn, de vaarboom of de duwboom (trilker)om vooruit te komen, maar over meren en poelen had men meestal de beschikking over een zeil.

Aanvankelijk waren de pramen van hout, maar werden al snel vervangen door ijzeren schepen. Dit was veel goedkoper, duurzamer en eenvoudiger in onderhoud. Na de Tweede Wereldoorlog werden de pramen gemotoriseerd en toen de ruilverkaveling werd gestart, waardoor de landerijen dichter bij elkaar kwamen te liggen en er nieuwe wegen en bruggen werden aangelegd, was het gedaan met de praam als werktuig. (www.defeanster.nl, www.denijesylpream.nl, www.defryskeboerepream.nl)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht