Informatie voor de watersporter

Opening Turfroute 2015 viert gesaneerde bodem en nieuw sanitair met shantykorenfestival

PERSBERICHT
Gorredijk – Vanaf 13 mei kunnen watersporters weer volop genieten van de Turfroute. Wethouder Sietse Derks van de gemeente Ooststellingwerf verricht dan in Gorredijk de opening van het vaarseizoen van deze route. Later die dag neemt wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland het nieuwe sanitairgebouw bij de Kalkovens in gebruik. Gedeputeerde Jannewietske de Vries opent het gebouw. Tegelijkertijd vieren we hier ook de afronding van de bodemsanering door Wetterskip Fryslân van de Nieuwe Vaart in Gorredijk. Om de opening van de Turfroute te vieren, is er zaterdag 16 mei een shantykorenfestival aan de Langewal in Gorredijk. Shantykoren treden dan op tussen 10.00 en 15.30 uur.
In de afgelopen jaren vonden er veel verbeteringen aan de Turfroute plaats. Na het vaarseizoen van 2015 gaan de werkzaamheden verder. Zo wordt de Tjonger op de route van Oldeberkoop naar Oosterwolde naar een diepte van 1.30 meter gebracht. Bij Donkerbroek krijgt de route komende winter een diepte van 1.30 meter. Daarnaast wordt er nieuwe walbeschoeiing aangelegd en komen er meer stroomaansluitpunten.
Opening sanitairgebouw bij de Kalkovens
Na het openen van de Turfroute, opent wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland het nieuwe sanitairgebouw bij de Kalkovens. Het gebouw wordt dan ook overgedragen aan de Stichting Passantenhaven. In dit gebouw zijn zowel toiletten als douches. Het plaatsen van deze voorziening is onderdeel van Het Friese Merenproject, dat als doel heeft om Fryslân aantrekkelijker te maken voor watersporters. Bezoekers aan de Turfroute kunnen bij de Kalkovens niet meer alleen afmeren, maar nu ook gebruik maken van de voorzieningen. Dat is opnieuw een volgende stap in de opwaardering van de Turfroute.
Afronding bodemsanering Nieuwe Vaart Gorredijk
Begin februari tot eind april is in opdracht van Wetterskip Fryslân gestart met de sanering van de vervuilde waterbodem van de Nieuwe Vaart in Gorredijk en omgeving. In totaal is circa 26.000 m3 vervuilde baggerspecie weggegraven. Door middel van vier tijdelijke overslaglocaties is de specie in vrachtwagens overgeslagen en afgevoerd naar stortplaats De Wierde bij Heerenveen. Ook is er een slecht stuk houten damwand ter plaatse van de aanwezige woonboten vervangen.
Shantyfestival
Zaterdag 16 mei gaan de feestelijkheden verder met een shantyfestival aan de Langewal in Gorredijk. Tussen 10.00 uur en 15.30 uur treden verschillende shantykoren uit de omgeving op. Kom genieten van optredens van de Shanty Sara’s, Aan Lager Wal, De Compagnonsvaarders, De Peijesjongers, One More Day en De Blierbekjes.
Meer informatie www.friesemeren.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht