windverwachting

Oranje Scheepsverzekeringen voor bescherming en schadeloosstelling in zee met NNPC Onderlinge Verzekerings-Maatschappij

PERSBERICHT
Groningen, Haren – Leden van Oranje Scheepsverzekeringen U.A. maken sinds 1 januari 2014 gebruik van een nieuw P&I product. P&I staat voor ‘Protection and Indemnity’ (bescherming en schadeloosstelling). Samen met efm en de Noord Nederlandsche P&I Club (NNPC) is dit exclusieve P&I product ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben Oranje en efm samen met de NNPC hard gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe P & I dekking.
Een P&I dekking dekt voornamelijk de aansprakelijkheidsrisico’s die verbonden zijn aan het vervoeren van lading en passagiers. Indien leden aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord, valt deze aansprakelijkheid onder de P&I dekking.
Gehele vloot
Wanneer de leden van Oranje en deelgenoten van efm in mei 2014 dit jaar instemmen met de fusie, wordt vanaf 1 juli 2014 ook de voor nieuwe maatschappij EOC het P&I risico bij de NNPC ondergebracht. Dit geldt dan praktisch voor de gehele vloot. Al eerder hebben Oranje en efm in het kader van de samenwerking de rechtsbijstandsverzekering ‘Scheepsrecht’ exclusief bij de NNPC ondergebracht. ‘Door de fusieplannen is nu een Nederlands P&I product ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen die door beide maatschappijen en hun leden zijn gesteld’, aldus Oranje directeur Ton van Dongen. ‘Voor alle schepen met een P&I dekking geldt minimaal een limiet van 500 miljoen USD. Voor de tankers, grote container- en passagiersschepen blijft de zogenaamde IGA dekking (+/- 6,8 miljard USD) van toepassing’, aldus Van Dongen. ‘Dit met uitzondering van olieverontreiniging, waarbij een dekking geldt van 1 miljard USD. De voorwaarden staan op de website van Oranje: www.oranje-verzekeringen.nl.’
Persoonlijke aandacht
De NNPC is net als Oranje en efm een echte onderlinge met als doel een uitstekende dekking te bieden en goede service te verlenen aan de verzekerde scheepseigenaren. Van Dongen: ‘Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn, net als bij ons, belangrijke drijfveren in hun dienstverlening. Dat betekent dat leden kunnen rekenen op korte lijnen en een snelle en adequate afhandeling. Voor de leden van Oranje verandert er niets m.b.t. de schadebehandeling. Men kan zoals men gewend is 24 uur per dag bellen met de schadeafdeling van Oranje. Hier worden de klanten door de vertrouwde medewerkers te woord gestaan. Zij ondernemen direct de benodigde actie om onze leden bij te staan. We liggen met deze exclusieve P&I samenwerking goed op koers voor EOC’, besluit Van Dongen.
Meer informatie: www.oranje-verzekeringen.nl en www.nnpc.nl

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X