123 stickers

Pas uiterlijk november 2018 nieuw rondvaartbotenbeleid Amsterdamse grachten

Amsterdam – Het stadsbestuur verwacht pas uiterlijk november 2018 een nieuw beleid te hebben voor de rondvaartbootbranche. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. ‘De urgentie van een beleidsaanpassing is hoog. Het college is zich hier terdege van bewust en acht het daarom van groot belang om snel een oplossing te vinden. Tegelijkertijd vraagt dit proces ook om veel zorgvuldigheid’, schrijft verantwoordelijk wethouder Udo Kock.

De Raad van State heeft in juni het plan van Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen naar de prullenbak verwezen. Daarmee blijven de eerder verleende vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, voorlopig gelden. Ook worden er geen nieuwe vergunningen verstrekt. (AT5)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X