Plannen om afmeren in vaarten IJsselmeerpolders beter te reglementeren

Nieuwegein – De provincie Flevoland wil het afmeren van beroeps- en pleziervaartuigen in de vaarten van Flevoland en de Noordoostpolder beter regelen.

In de ontwerpnota Ligplaatsenbeleid en afmeervoorzieningen in provinciale vaarwegen wijst de provincie Flevoland een aantal plekken aan waar beroeps- en recreatievaartuigen voor korte of langere tijd kunnen afmeren. Op andere plaatsen langs de vaarten in Flevoland en de Noordoostpolder wordt het tijdelijk of permanent afmeren verboden. (Watersportverbond)