Informatie voor de watersporter
Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Nauticlink B.V.

September 2021

Uw privacy is voor Nauticlink B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
  Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met onze dienst allemaal doen, welke informatie wij van u nodig hebben en wat wij daarmee doen.

Uw account

Om bepaalde onderdelen van onze dienst te gebruiken moet u zich eerst registreren. Hiervoor is het vereist dat u informatie over uzelf opgeeft waarmee wij een account voor u kunnen aanmaken waarmee u kunt inloggen op onze website. Met dit account is het mogelijk om onder meer te reageren op advertenties die geplaatst zijn door derden. Voor het aanmaken van een account gebruiken wij uw:

 • Voornaam.
 • E-mailadres.

Om via onze website gebruik te maken van betalende functionaliteiten is een zakelijk account vereist. Voor een aanmaken van een zakelijk account hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • KVK-nummer.
 • Btw-nummer.
 • IBAN-nummer.
 • NAW-gegevens.
 • E-mailadres.
 • Betaal- en facturatiegegevens.
 • Telefoonnummer

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Bij het registreren van een account zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat u het account heeft opgeheven. U kunt via uw account uw informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. De nieuwsbrief wordt wekelijks per e-mail verstuurd door het volgende e-mailadres schipper@nauticlink.com. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere het volgende:

 • Een extractie van de berichten die op de website geplaatst zijn.
 • Advertenties.
 • Unieke berichtgeving die niet op de website wordt gepubliceerd.

Indien u toegevoegd wenst te worden aan de lijst van abonnees kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website. Wij hebben voor uw aanmelding de volgende gegevens nodig:

 • Uw voornaam.
 • E-mailadres.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u zich afgemeld heeft als abonnee voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan één jaar. 

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Voor een contactaanvraag vragen wij u om de volgende gegevens op te geven:

 • E-mailadres.
 • Voor- en achternaam.

Deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot drie maanden daarna. Zo kunnen we bij eventuele vervolgvragen de relevante informatie er makkelijk bij pakken.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij. Wij komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen om onze dienstverlening te verlenen. Dit zijn partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, zoals IT-leveranciers en IT-dienstverleners. Ook kan Nauticlink B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Nauticlink B.V. doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Van de bedrijven waarmee wij samenwerken is de partij Alembo N.V. gevestigd buiten de EER, te weten in Suriname. Hiermee hebben wij de goedgekeurde modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruikt.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo hebben wij de beveiliging van onze netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie beveiligd. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Cookies

Onze dienst maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in op kunnen slaan en waarmee wij onze website en dienstverlening kunnen optimaliseren. Met behulp van cookies kunnen wij ook bijvoorbeeld zien dat u onze website weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze dienst werken dan niet goed meer. Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies vragen wij voorafgaand uw toestemming. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Naam cookie Type Doel Bewaartermijn
advanced_ads_browser_width Advertentie This cookie is set by Advanced ads plugin.This cookie is used to measure and store the user browser width for adverts. 1 Maand
YSC Advertentie YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. Hudige sessie
VISITOR_INFO1_LIVE Advertentie A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. 5 Maanden 27 Dagen
IDE Advertentie Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. 1 Jaar 24 Dagen
Google Analytics Analytische gegevens The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 Jaar
_gid Analytische gegevens Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 Dag
CONSENT Analytische gegevens YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. 16 Jaar 3 Maanden

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Intrekken van toestemming.
 • Een bepaalde verwerking beperken.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar office@nauticlink.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft neem dan contact op met ons via de onderstaande gegevens.

Nauticlink B.V.
Katwolderweg 7
8041 AC Zwolle
E-mailadres: office@nauticlink.com
KvK nummer: 80526314