Informatie voor de watersporter

Programma Beurs Klassieke Schepen 2012 van 2 tot en met 4 november weer bron van kennis en vakmanschap

PERSBERICHT
Enkhuizen – Klassieke Schepen ‘giet oan’ zou een Fries zeggen. Het begon zestien jaar geleden in een sporthal in Spakenburg. De beurs groeide en de hal werd te klein. Een tent in Lelystad bood uitkomst. Daarna volgde een hal in Enkhuizen, een jachthaven in Medemblik en vervolgens de Gependam in Enkhuizen; een plek die er helemaal voor lijkt gemaakt. Iedereen kent het evenement dat dit jaar van vrijdag 2 november tot en met zondag 4 november op en rond de Gependam in Enkhuizen plaats vindt.
Dit jaar is de zestiende Beurs Klassieke Schepen. De beurs voor eigenaren en liefhebbers van varende monumenten tot de zogenaamde ‘spirit of traditions’ is inmiddels net zo’n klassieker als haar onderwerp. De enorme hoeveelheid en diversiteit van exploitanten, de bijzondere schepen en verrassende atmosfeer trekken jaarlijks meer publiek. De Beurs Klassieke Schepen is de traditionele afsluiting van het vaarseizoen waar ons maritieme verleden telkens opnieuw een uitdagende toekomst blijkt te hebben. Het thema is Klassieke Schepen Gaan Door! Daarbij is er veel aandacht voor de overdracht van kennis en vakmanschap.
Van de mooi gerestaureerde Klassieke Schepen langs de kades is een aantal gered van de ondergang. Gered uit handen van slopers of gered van een wegkwijnend bestaan in een slootje achteraf. Dat soort reddingsacties zijn steeds minder vaak nodig, want we zijn ons veel meer bewust van de cultuurhistorische waarde van oude schepen. De nadruk ligt nu meer op onderhoud en verduurzamen.
Wat kunnen we dit jaar verwachten? Op vrijdagmorgen is er de officiële opening en de prijsuitreiking van de Spiegel der Zeilvaart – Beurs Klassieke Schepen prijs. Dit jaar is de inmiddels fel begeerde wisselbokaal voor Ron de Vos. Hij schrijft vijftien jaar boeken over scheepstypen waar nooit eerder over is gepubliceerd. Denk maar aan de clippers, schoeners of barken van weleer.
Ook op vrijdag organiseert de BBZ het symposium “Het belang van de Oude Haven – Een levendige haven is een verrijking van de stad”. Verschillende sprekers vertellen wat het belang is van een attractieve haven voor een dorp of stad. Een symposium dat vooral gericht is op bestuurders, om hen te overtuigen dat traditionele schepen thuis horen in havens en dat daar aantrekkelijk beleid voor nodig is.
Op zaterdag is er een bijeenkomst voor ondernemers in de chartervaart (BBZ). Ook zal FONV de nieuwe manier van registeren aan de orde stellen. Het enorme evenement Semaine du Golfe , al jaren aanwezig tijdens de beurs stelt in 2013 o.a. Nederland centraal. Nederlandse schepen varen in mei 2013 in de unieke getijde baai van Morbihan, Bretagne. Op de beurs is de eerste vergadering voor schippers.
Op zondag is er een rondetafelgesprek naar aanleiding van de uitkomsten van het Europese project Traditional Maritime Skills. Scheepsbouwers, restaurateurs en deelnemers aan het project komen aan het woord. Ook vertonen we diverse films die dankzij dit project gemaakt konden worden.
Gedurende de beurs komen nog veel meer onderwerpen aan bod: de wereldomzeiling van de Europa, Tecla en Oosterschelde, de lark en de kleine BM, de ouderdom van het Wieringer Skuutje, het nieuwe boek over Fregatten en Barken, het lemsterakenboek, vuurtorens langs de Noordzeekusten, uitleg hoe te varen zonder handen aan boord van de Gladys een klassieke langkieler en bijvoorbeeld de expositie “Samenleving en scheepsbouw” aan boord van de Koftjalk Tromp.
Er zijn natuurlijk diverse bijzondere schepen te zien, zoals Kamper Kogge, de aak De Bries het oudste nog zeilende charterschip, de oudste 16m2 nr 63 uit 1934 of de twee blazers TX 11 en TX 33, de Maadi een van de ondergang gered motorjacht en het wrak van de Star 1294 waar in 1936 Bob Maas Olympisch brons mee haalde.
De Beurs Klassieke Schepen is er voor iedereen die houdt van de sfeer op en rond de kades in oude havens. De beurs is er zowel voor de particuliere eigenaar als voor professionals, zoals de schippers in de chartervaart. Het is het platform waar onderdelen, materialen, kleding, boeken en miniaturen te vinden zijn naast jachtmakelaars, scheepsarchitecten, werven, houtbewerkers en zeilmakers. Er zijn verenigingen en stichtingen tot behoud van scheepstypes, museumhavens, evenementen en ambitieuze projecten die worden gepresenteerd. Er zijn films, lezingen, vaksymposia, muziekvoorstellingen en gerookte vissen. En dan natuurlijk de schepen; van kotters tot Tjotters, Wieringer Aken tot koftjalken en sleepboten tot Lemsteraken.
Er komen ook ‘moderne’ boten op de beurs. Was het zestien jaar geleden ondenkbaar dat polyester jachten tot de klassiekers behoorden, nu zijn de ‘polyclassics ‘ ook vertegenwoordigd op de beurs naast natuurlijk botters, tjotters of tjalken. Echt nieuwe schepen zijn er ook, maar dan gebouwd naar de geest van oude scheepstypes, spirit of traditions.
Meer informatie www.klassieke-schepen.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht