Provincie Overijssel heeft nieuwe toeristische vaarwaterkaart gemaakt

Zwolle – Gerrit Jan Kok, gedeputeerde voor bereikbaarheid in de provincie Overijssel, overhandigt op vrijdagmiddag 11 april, tijdens de opening van Het WaterEvent in Blokzijl, het eerste exemplaar van de vernieuwde vaarwaterkaarten aan René Jorna, oprichter van Het Waterevent.
De vaarwaterkaarten voor Noordwest-Overijssel en Kanaal Almelo-De Haandrik zijn dit jaar voor het eerst voorzien van toeristische informatie. Daartoe heeft de provincie Overijssel nauw samengewerkt met WaterReijk Marketing en andere toeristische organisaties. (Overijssel.nl, varen in Overijssel)