Rapport over de toekomst van de watersport in Nederland voorspelt 25 procent minder boten

waterrecreatieadvies
‘Confronterende effecten van de vergrijzing…’

Lelystad – In opdracht van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Aanleiding is een nationale markt- en capaciteitsanalyse (NMCA) van het gebruik van vaarwegen, bruggen en sluizen in de toekomst.

In het onderzoek is rekening gehouden met de WLO scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) die van belang zijn voor toekomstig beleid.

Het rapport schetst een beeld van de ontwikkeling van de watersport in Nederland. Het gaat o.a. in op de gevolgen van de vergrijzing, verandering van het vakantie- en vaargedrag, op sluispassages en de ontwikkeling van de recreatietoervaart en dagtochten, op jongeren en watersport en op cultuurverschillen. Via de WLO scenario’s wordt ingegaan op demografische ontwikkelingen, de bevolkingsgroei en -samenstelling, de verwachte economische groei, regionale ontwikkelingen, verstedelijking, mobiliteit, het klimaat en energiebeleid. Met de brancheorganisaties is gesproken over de verkoop van nieuwe en gebruikte boten, nationaal en internationaal. De informatie resulteert in scenario’s waarbij vooral de effecten van de vergrijzing in de watersport confronterend zijn. Verwacht wordt dat het aantal boten in de toekomst met ca. 25% gaat dalen, een proces dat al gaande is.

Via een hoog en een laag scenario worden aanbevelingen gedaan en factoren benoemd die de trends en de scenario’s kunnen beïnvloeden. (waterrecreatieadvies.nl en het rapport Prognose ontwikkeling recreatievaart 2030, 2040, 2050 (PDF))