Rapport Rabobank ‘Jachthavens aan de vooravond van roerige tijden’ online beschikbaar

Utrecht – Bij een groot deel van de Nederlandse jachthavens staat het verdienmodel onder druk. Ondanks
het mooiste en grootste vaarnetwerk ter wereld verdampen de wachtlijsten en staan de bezettings­
graden onder druk. Enerzijds komt dit doordat het aantal ligplaatsen harder is gegroeid dan de vraag,
anderzijds neemt het botenbezit af, veroudert de vloot en vergrijst de doelgroep. Jachthavens moeten dingen anders doen en andere dingen doen. Nieuwe doelgroepen aanboren is daarbij van groot belang. Van aanbodgedreven naar vraaggedreven werken vraagt een cultuuromslag en stelt andere eisen aan de ondernemers, die een professionaliseringsslag moeten doormaken.

In het rapport worden zes tendenzen genoemd, die een rol spelen in de toekomst van de jachthavens:
(1) De trend ‘gebruiken zonder te bezitten’ (deel-economie)
(2) Toenemende vergrijzing
(3) Ook de vloot ‘vergrijst’
(4) Hoge drempel voor nieuwkomers
(5) Pricing staat niet in verhouding tot kosten / concurrentie verenigingshavens
(6) Toename aanbod ligplaatsen

Ook worden er nog interessante HISWA-cijgers in aangehaald

– Het aantal boten is gedaald naar 520.000; 200.000 in het water en 320.00 op de wal.
– Van de 200.000 vaartuigen in het water, ligt ca. 80% in jachthavens en ca. 20% in sloten.
– Van de 320.00 vaartuigen op de wal worden een kleine 200.000 nog actief gebruikt.
– Momenteel staan er tussen de 30.000 – 32.000 boten te koop in Nederland.
– Van de botenbezitters is ruim 50% ouder dan 60 jaar.
– Verschuiving van bezit van grote kajuitboten naar de veel kleinere sloepen.
– Jaarlijks wordt ca. 600.000 keer een boot gehuurd.
– Nederland telt ruim 1000 jachthavens met meer dan 20 ligplaatsen.
– Circa 500 havens commercieel geëxploiteerd, 450 verenigingshavens en 82 overheidshavens.
– Het aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen in jachthavens is toegenomen tot 174.000.
– De bezettingsgraad is bij veel jachthavens gedaald onder de kritische grens van 90%.

(‘Jachthavens aan de vooravond van roerige tijden’ – Rapport Rabobank)