windverwachting

Rijkswaterstaat neemt eerste stap voor uitdieping Veluwemeer en Wolderwijd

Rijkswaterstaat heeft onlangs een beschikking afgegeven voor een aantal projecten om het Veluwemeer en het Wolderwijd uit te diepen. Daardoor komt er extra vaarwater met voldoende diepgang voor de recreatievaart beschikbaar.

De werkzaamheden zijn een gevolg van de afspraken die eerder gemaakt zijn in het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR). Met dit project, waardoor de afgelopen twintig jaar al diverse verbeteringen zijn gerealiseerd, worden de natuur- en recreatiewaarden in het gebied verder verbeterd.

Wat gaat er gebeuren
Concreet gaat het om onderstaande projecten:

Verlegging van de vaargeul in het Wolderwijd, het doorbreken van de leidam en het verondiepen van de oude vaargeul
De nieuwe vaargeul zal direct aansluiten op de brug in de N302 bij Harderwijk. Er ontstaat daardoor een betere scheiding tussen beroeps- en recreatievaart en dus een veiliger situatie. Na de aanleg van de nieuwe vaargeul wordt de oude vaargeul opgevuld met vrijgekomen specie tot circa -2 meter. Kranswieren moeten daar dan een kans gaan krijgen.

Verdieping en verbreding vaargeul Veluwemeer
Op twee plaatsen in het Veluwemeer wordt de vaargeul verbreed van 75 naar 150 meter. In totaal gaat het om circa 2000 meter. De diepte wordt daar – 5 meter NAP.

Verdieping en verbreding recreatief vaargebied Veluwemeer
Ter hoogte van de eilanden de Kluut en Pierland wordt de oppervlakte bevaarbaar water uitgebreid. De diepte wordt – 1,8 meter. Er komen aanlegmogelijkheden voor kano’s, roeiboten en kleine open zeilboten. Ook de ankermogelijkheden worden uitgebreid.

Korte termijn
Wanneer de werkzaamheden van start gaan is nog onzeker. Dat wordt door de aannemer bepaald en is mede afhankelijk van de vraag naar zand in de markt. De verwachting is echter dat er al op korte termijn met de eerste werkzaamheden wordt begonnen. (Watersportverbond)

2 Berichten

  • cor visser

    11 jaren geleden / 26 oktober 2011 om 20:02 uur

    Leuk bericht. Jammer dat er veel kosten gemaakt worden in het nieuwe plan Harderwijk. Er wordt al een half jaar ergens anders zand gehaald voor het nieuwe industrieterrein Lorenz. Hoezo met geld smijten.

  • peter wijngaard

    11 jaren geleden / 27 oktober 2011 om 15:00 uur

    Het is jammer dat de heer Visser niet geheel weet hoe sommige projecten tot stand komen. Begrijpelijk zou je zeggen; hij heeft gelijk als het zand voor de deur ligt en waarom gebruiken we het niet. Uit betrouwbare bron weet ik dat dit zand herbruikbaar zand is, eenrestproduct na schoonmaken van verontreiningde grond. Eigenlijk niet eens zo een slechte zaak dat zand weer in kader van hergebruik wordt vewerkt in civiele werken. Zand uit het Veluwemeer is bijzonder zand, wordt veel gebruikt op sportvelden vanwege de structuur. En is kwalitatief op andere plaatsen beter te gebruiken. Je moet het maar net weten !

Berichtensectie gesloten.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X