Rijkswaterstaat: overzicht gewijzigde bedieningstijden van een aantal sluizen en bruggen

Persbericht
Utrecht – Rijkswaterstaat heeft in 2020 de bedientijden van een aantal sluizen en bruggen verruimd. Omdat er recent (in november) nog wat wijzigingen zijn doorgevoerd geven we in dit bericht nog een keer een overzicht van wat er aangepast is en tot welke bedientijden dat uiteindelijk heeft geleid.
Verder kunnen we aankondigen dat we in het voorjaar van 2021 (streven is per 1 maart) ook verruiming doorvoeren op het traject Den Oever-Enkhuizen. Daar wordt de bediening in de avonduren met 2 uur verlengd en krijgen de weekenden continubediening tussen 8.30 en 17.30 uur (vooraf aanvragen is dan niet meer nodig). Hoe zat het ook weer met de andere objecten? Hieronder een overzicht.
Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat heeft op dit traject de weekendbediening op het Friese deel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl verruimd. Door deze uitbreiding is op zaterdag bediening mogelijk tot 22.00 uur en op zondag van 6.00 tot 22.00 uur.
Roggebotsluis
Bij de Roggebotsluis zijn de grootste veranderingen doorgevoerd. Daar zijn de drie vaste dagelijkse schutmomenten inmiddels vervangen door één ruim bedienvenster van 6.00 tot 20.00 uur. In het weekend is passeren mogelijk tussen 10.00 en 18.00 uur.
Reevesluis
Voor de nieuwe Reevesluis gelden op doordeweekse dagen nog wel bloktijden. Dit is nodig in verband met de nog lopende werkzaamheden aan de Reevesluis. De drie tijdsblokken waarbinnen geschut kan worden zijn: tussen 6.00 en 8.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.
Nijkerkersluis
Voor de Nijkerkersluis zijn de bedientijden ook veranderd. Rijkswaterstaat bedient daar van maandag tot en met vrijdag voortaan van 6.00u tot 20.00 uur. Daardoor kan er niet alleen eerder gevaren worden, maar ook langer. De bediening in het weekend is aangepast naar een bedienvenster van 10.00 tot 18.00 uur. LET OP: Er is een periode geweest dat schutten tot 19.00 uur mogelijk was, echter de eindtijd is op basis van het aanbod teruggebracht naar 18.00 uur.
Ketelbrug en Ramspolbrug
Daarnaast zal Rijkswaterstaat voortaan ook de Ketelbrug en de Ramspolbrug op afroep bedienen binnen bedientijden die zijn afgestemd op die van het traject Roggebotsluis – Nijkerkersluis.
Programma Beter Bediend
Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken onderdeel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werken we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.
Meer informatie www.vaarweginformatie.nl en www.rijkswaterstaat.nl