Rijkswaterstaat reageert inhoudelijk op Nauticlink column over vaarweginformatie en zegt verbeteringen toe

Lelystad – Maandelijks schrijft Bert Kuijpers een column voor Nauticlink. Eind september 2016 ging deze over de vaarweginformatie van Rijkswaterstaat (RWS) onder de titel ‘Vaarweginformatie: te mooi om altijd waar te zijn?’ Voor Erik Zwart, Hoofd ‘Water en Scheepvaart Berichtgeving’ bij Rijkswaterstaat waren de ervaringen van Kuijpers reden om te reageren en de door Kuijpers aangedragen ‘struikelblokken’ te analyseren.

Hieronder delen van de column gevolgd door de onderbouwde antwoorden van Zwart en zijn voornemen een aantal punten direct te verbeteren en andere mee te nemen in het RWS project ‘Verbetertraject informatievoorziening recreatievaart’ dat onlangs is gestart.

1. Het overkomt me regelmatig, dat ik voor bijzonderheden bij stremmingen ‘nogal lekker gemakkelijk’ wordt doorverwezen naar www.vaarweginformatie.nl, maar ik daar de gezochte informatie helemaal niet kan vinden.

Antwoord:
Vervelend dat u zonder nadere toelichting bent doorverwezen naar de website vaarweginformatie.nl. We gaan dit onder de aandacht brengen bij onze collega’s van de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat en bij de medewerkers van de Waterkamer bij het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN).

De website vaarweginformatie.nl kent een uitgebreide zoekfunctie, zie ter illustratie de schermafdruk hieronder.
Door te klikken op actuele berichtgeving>scheepvaartberichten>zoeken kunt u scheepvaartberichten zoeken op verschillende beperkingen, waaronder ‘stremmingen’. Ook kunt u facultatief bij uw zoekactie de geldigheid periode, het land, het traject en/of het gebied opgeven. De zoekresultaten worden, na het klikken op ‘zoek’, tekstueel of geografisch onder de zoekopdracht getoond.

Schermafdruk zoekfunctie vaarweginformatie.nl

Komt u er niet uit, dan mag u altijd rechtstreeks contact opnemen met de Waterkamer van Rijkswaterstaat door te bellen met telefoonnummer 0320-29 88 88 of een mail te sturen naar wmcn-waterkamer@rws.nl.

2. Soms zijn de berichten te cryptisch en weet je na het lezen nog niet, waar je aan toe bent. Neem deze (ja, de berichtnummers op de RWS-site zijn clickable): 2016.11078.0 – Vecht; beperkingen – Ivm werkzaamheden geldt het volgende: – Beperkte service Vechtbrug, Muiden· maandag 24 oktober 2016 t/m vrijdag 10 februari 2017 -(E-mail Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 15-09-2016). Daarmee moet je het dan doen. Goed, een gewaarschuwd schipper telt voor twee: er staat ‘beperkte service’, maar wat betekent dat? Moet-ie voor het antwoord nu eerst nog op zoek naar het emailadres van Waternet om er achter te komen wanneer hij de brug nu wel of niet kan passeren? Of is de bron soms een emailtje van het waterschap Waternet?

Schermafdruk bericht 2016.11078.0 op vaarweginformatie.nl

Antwoord:
De gevolgen van de ‘beperkte service’ gaan we in de toekomst zo kort mogelijk nader verklaren of we kiezen voor een beperking die beter past zoals ‘oponthoud’ of ‘bijzondere voorzichtigheid’.
Omdat we ook teksten omzetten voor buitenlandse gebruikers levert het problemen op bij de vertaling wanner we afwijken van bepaalde standaarden. Dit is voor ons een aandachtpunt.

‘(E-mail Waternet, WS Amstel, Gooi en Vecht…)’ betekent dat dit bericht via de mail is aangeleverd aan de Rijkswaterstaat Waterkamer. Het benoemen van het aanlevermedium in de bronvermelding levert geen meerwaarde voor de eindgebruiker op en we zullen bij de volgende update van onze applicatie dit dan ook niet meer tonen.

3. Er is onder een apart kopje ‘Factsheets‘ ook een zogenaamd factsheet over werkzaamheden bij de Stevinsluizen‘ bij Den Oever. Ik lees: de stremming van het Stevincomplex duurt van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016. Maar als ik zoek in ‘berichten per gebied’ (Noord-Holland) vind ik er in het weekend van 17 september niets over. Noch op het kaartje (geen driehoek met uitroepteken op het complex), noch op de lijst. Alleen sinds 19 september een bericht over de Noorderhaven. Hoe zit dat?

Antwoord:
Er zijn verschillende vaarwegen en objecten die op de grens liggen tussen twee provincies en/of gebieden. Als “gebied” kennen we behalve de provincies ook nog ‘Algemeen’, ‘Eems’, ‘Waddenzee’ en ‘IJsselmeer’. Het door u genoemde bericht stond zoals hieronder weergegeven onder ‘IJsselmeer’.
Dit hebben we onderkend en in overleg met vaarwegbeheerders is er voor deze ‘grensgevallen’ een keuze gemaakt in welke provincie en/of gebied het bericht moet worden getoond. Voor de Stevinsluizen is het gebied IJsselmeer als meest logisch gevonden door de vaarwegbeheerder. Het is helaas technisch nog niet mogelijk om meerdere provincies en/of gebieden te koppelen aan een scheepvaartbericht en in overleg met andere nautische beheerders ook niet wenselijk. We realiseren ons dat vanuit gebruikersoogpunt dit niet ideaal is.
Voor vaarwegen en/of objecten die gelegen zijn op de grens tussen twee gebieden is het raadzaam om beide gebieden te raadplegen.

Schermafdruk bericht 2015.13903.2 op vaarweginformatie.nl

4. Soms lijkt de getoonde informatie mij achterhaald, onzinnig (hieronder ‘Ivm overige’??) en ook nog verdwaald: Wie het kaartje van Noord-Holland opvraagt, zag op 19 september jl. tot zijn verbazing een waarschuwingsdriehoekje tussen Amersfoort en Apeldoorn. De bijbehorende tekst luidt: 2016.07719.0 – Algemeen Nederland; beperkte service – Ivm overige geldt het volgende: – Beperkte service bruggen gemeente Amsterdam· donderdag 30 juni 2016 tot nader bericht. Ivm te verwachten extreem hoge temperaturen mogelijk geen bediening. (E-mail Waternet , Gem. Amsterdam , 30-06-2016).

Schermafdruk 1 bericht 2016.07719.0 op vaarweginformatie.nl
Schermafdruk 2 bericht 2016.07719.0 op vaarweginformatie.nl

Antwoord:
Er zijn scheepvaartberichten welke niet aan één of meerdere objecten gekoppeld kunnen worden. Denk aan geen bediening van alle bruggen in Amsterdam of een wijziging in landelijke wetgeving en/of regelementen.
Voor deze berichten is een fictief gebied ‘Algemeen Nederland’ gecreëerd.
Dit gebied wordt momenteel geografisch geprojecteerd op een plek waar deze geen andere vaarwegen ‘in de weg zit’, namelijk op de Veluwe. Dit is geen ideale situatie en wij hebben dan ook besloten dat het geografisch presenteren van het gebied ‘Algemeen’ niet wenselijk is en dat deze zal worden verwijderd. Deze berichten blijven wel tekstueel te raadplegen via scheepvaartberichten, berichten per gebied, algemeen.

5. Wie op de zoekpagina ‘actuele berichtgeving’ een bepaalde route, brug of sluis zoekt, kan tot tweemaal toe een land en een gebied kiezen. Mogelijk van belang voor de internationale binnenvaart, maar voor de watersporter op weg naar z’n winterstalling, die z’n route of brug wil checken, werpt dit wel onnodige vragen op. Daaronder kun je ook nog een veertig-tal opties aanvinken, waarop je de vaarweg wilt ‘ondervragen’. Deze opties variëren van ‘Ontmoeten verboden’ (..) tot ‘Valse echo’s’ en ‘Mededelingen’. En over dubbel gesproken: op vaarweginformatie.nl staan de tabjes ‘actuele berichtgeving’ en ook nog eens ‘vaarweginformatie’. Dat leidt tot doolhof-denken: waar moet je nu wezen? Het zal allemaal een reden hebben, maar in mijn familie placht men te zeggen, dat overdaad schaadt.

Antwoord:
Naast een goede navigatiestructuur, is het belangrijk dat er de interne zoekfunctie correct en intuïtief werkt. Onlangs is er bij Rijkswaterstaat een project gestart genaamd ‘Verbetertraject informatievoorziening recreatievaart’, wij zullen uw opmerking met betrekking tot de zoekoptimalisatie hierin meenemen.

Samengevat:
Uw bevindingen:
· Begrijpelijkheid van de informatie (bv. “i.v.m. overige” zegt niets, zoekopties hebben vreemde terminologie). Niet relevante informatie wordt niet meer getoond of aangepast zodat er helderheid voor de gebruikers ontstaat. Soms is voor een standaard tekst (zoals “overige””) gekozen i.v.m. Europese (vertaal) afspraken. Niet ideaal maar nog niet altijd vermijdbaar en waterwegen zijn grensoverschrijdend.
· Volledigheid van de informatie (als er beperkte bediening is geef dan ook aan hoe vaak en wanneer)
Er wordt korte aanvullende informatie gegeven die meer duiding geeft.
· Consistentie van de informatie (verschillende zoekmethodes zoals gebied en route moeten wel de zelfde info opleveren),
Op dit moment vooral lastig als er op de grens van een gebied zich iets voordoet. Voorlopig nog even op beide gebieden zoeken. Wordt aan gewerkt maar niet op korte termijn een oplossing.
· Overkill aan informatie (maakt het zoeken lastig)

Wordt meegenomen in een verbetertraject informatievoorziening recreatievaart

Nogmaals vriendelijk dank voor uw positieve feedback.

Met vriendelijke groet,

Erik Zwart
Hoofd Water en Scheepvaart Berichtgeving
RWS Verkeer en Watermanagement