Informatie voor de watersporter

Rotterdams Welvaren Presenteert 12 en 13 oktober Een Historisch Maritiem Spektakel

De stichting ‘Historisch Schip ‘De Delft’, opgericht in 1998, heeft zich dit jaar opnieuw uitgevonden. Niet dat de bouw van de replica van het linieschip ‘Delft’ van de baan is, het tegendeel is waar. De activiteiten op de historische locatie in Delfshaven worden alleen maar uitgebreid. Bijvoorbeeld met oude maritieme ambachten, educatie, een spilfunctie in het bedrijfsleven voor het leerwerkbedrijf van de ‘Delft’ en een maritiem partycentrum. Daarbij committeren vrijwilligers zich om de stichting tot in de eeuwigheid voort te zetten. Aan een naamsverandering in stijl viel niet te ontkomen. Het werd ‘Rotterdams Welvaren’, genoemd naar de werf aan de Maas, waar in de Frans-Bataafse tijd rond de stichting van de Ned. Handelmij in 1824 kwalitatieve barken en fregatten werden gebouwd.

Natuurlijk moet dit turning point van de stichting ook passende gevierd worden. Daarvoor is nu de hulp ingeroepen van het Equipage De Delft, een 40-tal historische acteurs (‘reenactors’), die onder de titel ‘Chaloupe, zeegevegt op den Maze’ op 12 en 13 oktober onder meer op zaterdagavond het Russische fregat Shtandart op geschiedkundig verantwoorde wijze met echte ‘musketten en canons’ zullen enteren. Aanschouwelijk onderwijs om aan de nieuwe generatie te laten zien, hoe dat toeging ten tijde van de zeilende oorlogsschepen. Verder zal de historische werf tijdens het hele weekend worden bevolkt door mariniers, zee-officieren, matrozen, adelborsten, een touwslager, een verkoopster van ‘koeck ende snoep’, scheepstimmerlieden, handelaren in hout en scheepsmaterialen en natuurlijk de scheepsbouwmeester. Ook de gegoede burgerij uit Napoleontische tijd zal zich niet onbetuigd laten en weer even terugkeren om de bouw van ’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ gade te slaan. U zult zich uiteraard ook zelf onder al dit scheepsvolk kunnen mengen. Daarvoor moet u wel een moderne prijs betalen. De Historische Werf ‘Rotterdams Welvaren’ vertelt u de details.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht