Informatie voor de watersporter
Rust op Friese meren voor overwinterende vogels

Rust op Friese meren voor overwinterende vogels

Verschillende kwetsbare watervogels overwinteren graag in de Friese meren. Daarom
worden watersporters gevraagd om van 1 oktober tot 1 april de met boeien
gemarkeerde vogelrustgebieden niet in te varen. Zo krijgen vogels zoals de smient en
het nonnetje voldoende rust om reserves op te bouwen voordat ze weer verder vliegen
in het voorjaar.


De vogelrustgebieden liggen in de Natura 2000-gebieden Snitser Mar en omgeving, de Wite
en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. Ze liggen niet
op drukke vaarroutes of in de vaargeulen, maar langs de ondiepe randen van de meren.
Watersporters en sportvissers kunnen dus gebruik blijven maken van de vaargeulen. Gele
boeien met blauwe stickers met een slobeend en de tekst ‘Vogelrustgebied’ markeren de
rustzones. Dit jaar liggen in de Wite en Swarte Brekken en de Bombrekken – onderdeel van
de Aldegeaster Brekken – extra boeien om de gebieden duidelijker te markeren.

Verstoring
Watervogels zoals de smient, slobeend, nonnetje of wintertaling, overwinteren graag in
Fryslân. Maar niet alleen vogels zijn actief in de herfst en winter, ook watersporters en
vissers zijn op het water te vinden. Bijvoorbeeld met roeiboten, motorboten, kano’s, SUP’s of
zeilboten. Soms kan één voertuig of persoon vanaf enkele honderden meters al voor
voldoende verstoring zorgen om de vogels te laten opvliegen. Vooral bij grote groepen
vogels kan dit voor veel onrust zorgen. Elke keer dat de vogels opvliegen, verliezen ze wat
van hun opgebouwde reserves. En die reserves hebben ze juist hard nodig om in het
voorjaar weer verder te kunnen vliegen naar hun zomerverblijven om daar te nestelen. Bij
teveel verstoring kunnen vogels een gebied uiteindelijk gaan mijden. Daarom worden
watersporters gevraagd de gebieden tussen 1 oktober en 1 april niet in te varen.

Voor meer informatie: fryslan.frl

Foto:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht