Schrijnende Gevallen Vanwege Goed Vertrouwen

Op dit moment kun je het onmogelijke toch maar beter voor mogelijk houden. Zeker als je een boot wilt kopen, of van boot wilt veranderen. Afgelopen maand stuitte ik op twee tragische voorvallen. Ter lering, maar niet ter vermaak. Twee waargebeurde verhalen waarin het recht z’n loop krijgt, zelfs krom.

In het eerste geval koopt een watersporter bij een Friese makelaar een gebruikt motorjacht, een pracht van een schip. Vanwege liefde op het eerste gezicht wordt de koop onmiddellijk gesloten. Betalen is geen punt. Ookal is de huidige cruiser ter waarde van 60.000 euro nog niet verkocht. En waar zou deze sloep beter verkocht kunnen worden, dan bij de oorspronkelijke leverancier van de boot? Toevallig de buurman van de makelaar. Deze werf toont zich graag bereid om een gebruikte boot van eigen merk op haar terrein te koop aan te bieden. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar maanden later informeert de eigenaar, hoe het nu toch met de verkoop staat, hij hoort maar niets. Helaas, de werf blijkt failliet, en de curator heeft geoordeeld, dat de boot in kwestie tot de failliete boedel behoort.

Hoe dat kon? Bij het bepalen van het eigenaarschap was de oorspronkelijke faktuur opgedoken. Er ontbrak op papier nog een klein deel van de betaling van toen. Dat dit laatste beetje destijds contant was betaald, zonder dat dit in de boekhouding van de werf voorkwam, is nu de oorzaak, dat onze schipper met z’n ‘pracht jacht’ nu toch even 60.000 euro armer is, dan aanvankelijk berekend. Omdat een nog niet geheel betaalde boot formeel nu eenmaal nog aan de leverancier toebehoort.

Gevalletje twee heeft de krant gehaald. Het betreft het faillissement in 2012 van Pedro Boat, dat al bijna veertig jaar bestond. Zo’n lang bestaan kan leiden tot blindelings, maar misplaatst vertrouwen. Het overkwam Frans Poot uit Dordrecht (RTV Noord – Youtube). “Er kwamen overeenkomsten tot stand tussen de verkoper en de koper, maar de financiële afwikkeling van deze verkopen liep via Pedro. Pedro gebruikte daarvoor haar eigen bankrekening. Door het faillissement zijn er daardoor een aantal mensen gedupeerd, die óf hun schip al hebben verkocht maar geen geld hebben ontvangen óf die hebben betaald maar geen schip krijgen of hun schip moeten leveren zonder nog aanspraak te kunnen maken op betaling. Het gaat soms om schrijnende gevallen.” lezen we in het verslag van curator Lettinga bij punt 5.6 op pagina 11.

Schrijnende gevallen… Kunt u het zich voorstellen? Hoe dit recht z’n loop krijgt? U heeft destijds een Pedro Boat gekocht, misschien deels betaald en uzelf verplicht uw eigen boot in te leveren. Aan het laatste wordt u ook na het faillissement door de wet gehouden, zelfs als bekend is, dat u de nieuwe boot nooit zal krijgen. U bent zodoende uw geld kwijt, uw boot kwijt, en al uw rechten. Een schenking aan de overheid, want de belastingdienst gaat voor bij het vereffenen van schulden.

En misschien is het u opgevallen: Pedro gebruikte haar eigen bankrekening voor betalingen van door het bedrijf verhandelde boten. Maar als er één advies is, zodra je je verdiept in financiële transacties bij de aanschaf van niet onmiddellijk leverbare jachten, dan is dat toch uitsluitend te betalen middels een bankgarantie of derdenrekening. Deze weg waarborgt terugbetaling zodra de overeengekomen levering uitblijft. Door een werf, makelaar of wie dan ook.
Het is verwonderlijk te ontdekken dat Pedro met ‘alle ervaring en goede naam’ zich zo liet betalen. Was dit ooit anders geweest of had de noodzaak zich bij gebrek aan liquide middelen alleen de laatste tijd opgedrongen? Alle HISWA-regels ten spijt. Maar nog verwonderlijker is het, dat klanten kennelijk ook direct aan Pedro-Boat wilden betalen.

En dan hebben we het in dit echtscheidingen-tijdperk nog niet eens over de gevalletjes, dat meneer de boot verkoopt, terwijl die eigenlijk ook van mevrouw blijkt te zijn… Bij de aankoop of verkoop van onroerend goed zorgt de notaris voor een ordentelijk verloop van de transactie. Maar een boot koop of verkoop je zomaar even onderhands ‘op een blauwe maandag en op de blauwe ogen’. Voor bedragen die soms die van een huis belopen. In tijden van algemene voorspoed is dat al een extra risico, maar in tijden dat het overal flink tegen kan zitten, is het extra verstandig al het onmogelijke voor mogelijk te houden. En daarnaar te handelen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink