Informatie voor de watersporter

Sector maakt visie op Waterrecreatie Grevelingen

De waterrecreatiesector op en rond de Grevelingen pleit voor beter overleg, meer oog voor de belangen van de sector, behoud van open en voldoende diep vaarwater, solide beheer van voorzieningen en flexibele regelgeving om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Op die manier kan de regio nog veel beter profiteren van ruim 30 mln aan bestedingen en de beeldbepalende activiteit die de waterrecreatie nu brengt.

Dat staat in de sectorale Visie Waterrecreatie ‘De juiste koers voor de Grevelingen’ die de waterrecreatiesector heeft opgesteld en vandaag heeft aangeboden aan de betrokken overheidsbestuurders. Voor deze visie werkten watersportverenigingen, commerciële jachthavens, belangenorganisaties en verhuurders samen. Zij schakelden Projectbureau Vrolijks, specialist in de waterrecreatie, in om de visie inhoudelijk uit te werken.

De visie beschrijft de Grevelingen als meest gevarieerde vaargebied van Nederland, met 4500 vaste ligplaatsen, meerdere surf- en zeilscholen, verhuurbedrijven, prachtige natuur, helder water en bijzondere openbare aanlegplaatsen op unieke eilandjes en oevers voor trendsporten.

De bijdrage aan de toeristische omgeving is groot, net als de bestedingen. Alleen al de vaste ligplaatsen zorgen op basis van het landelijk gemiddelde voor meer dan 30 miljoen bestedingen per jaar. De andere vormen van waterrecreatie, de relatief jonge en grote schepen in de havens en de gerenommeerde watersportbedrijven zorgen ongetwijfeld voor bestedingen die hoger zijn dan landelijk gemiddeld.

Maar de kwaliteiten staan ook onder druk. Aan het vrij bevaarbaar water wordt geknabbeld door visserij, natuurwaarden, getijde en waterplanten. Onderhoud van openbare aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen op de eilanden is niet altijd optimaal en dit voorjaar bleef de Grevelingensluis enige tijd zeer beperkt bediend of gestremd. Trends binnen en buiten de sector vragen om nieuwe producten voor nieuwe gebruikers. Sector en overheid moeten samenwerken om deze te bedienen.

De sector staat bij het maken van beleid te vaak aan de kant en kan slechts reageren op ontwikkelingen en voorstellen. Waterrecreatie op de Grevelingen vraagt om hechte samenwerking tussen overheid en sector, in de visie verbeeld in een Yin-Yang teken. De sector hoopt met deze visie de overheid de hand te reiken om samen sterker te worden. Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland geeft in het voorwoord aan dat “de sector helder aangeeft wat er nodig is om deze robuust te houden”.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht