Informatie voor de watersporter

Snelvaren voorlopig nog verboden op het Bergumermeer

PERSBERICHT
Leeuwarden – Gedeputeerde Staten zijn positief over snelvaren op de Burgumer Mar, maar geven voorlopig nog geen groen licht. De provincie wil eerst goed in kaart brengen wat het gaat betekenen voor de natuur, de veiligheid en omwonenden. Er is een bredere watersportvisie nodig, voordat het snelvaren kan worden toegestaan.
Gedeputeerde Kramer: “Wij willen initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen. Daarom hebben we de kansen voor een pilot goed onderzocht. We vinden het ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de natuur, de veiligheid van de andere watersporters en dat er niet teveel overlast is voor omwonenden. We denken dat het mogelijk is om snelvaren toe te staan, maar we moeten het in een breder perspectief bekijken.” Gedeputeerde Staten hebben daarom het besluit genomen om het snelvaren op de Burgumer Mar voorlopig niet toe te staan.
Het beleid ‘Snelle watersport in Friesland’ komt uit 2003. Daarin wordt geen ruimte gegeven voor snelvaren en funsports op de Burgumer Mar. Initiatiefnemers willen dit wel graag en benaderden daarom gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel vroeg de provincie te kijken naar de mogelijkheden voor een pilot. Hierbij zou snelvaren overdag zijn toegestaan in een afgebakende gebied, buiten het broedseizoen.
Brede watersportvisie
Het college wil een brede watersportvisie voor Fryslân opstellen, waarin snelvaren wordt meegenomen. Deze visie is een vervolg op de startnotitie ‘Evaluatie Friese Meren Project’. In april legt het college de startnotitie voor aan Provinciale Staten.
Meer informatie www.fryslan.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht