Speciale aandacht tijdens zomermaanden voor opkomende pleziervaart in Rotterdamse haven

Rotterdam – Het Rotterdams Havenbedrijf besteedt de maanden juli en augustus extra aandacht aan de pleziervaart in de Rotterdamse haven. De patrouilledienst zal speciaal letten op het vaargedrag (bijv. stuurboordzijde houden op de vaarwegen!) en op het handhaven van de maximumsnelheid van 20 kilometer (conform het Binnenvaart Politie Reglement). Alleen op zogenoemd ‘aangewezen vaarwater’ mogen schepen harder varen.

Ook zal havenmeester René de Vries erop toezien dat de pleziervaart niet in de havenbekkens komt. Bestuurders van pleziervaartuigen die groter zijn dan 15 meter, dienen in het bezit te zijn van een klein vaarbewijs. Dat geldt ook voor de beroepsvaart. Het Havenbedrijf zal voor de handhaving onder andere gebruik maken van de eigen RIB, de RPA 5. De extra inzet heeft te maken met de opkomst van de pleziervaart in de Rotterdamse haven. Eerdere controles hebben uitgewezen dat deze extra aandacht gewenst is. (PortofRotterdam)