Informatie voor de watersporter

Stad Antwerpen zoekt een exploitant voor de jachthaven Kempisch dok

Antwerpen – Stad Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor een verenigingsjachthaven in het Kempisch dok op het Eilandje.
Het Kempisch dok heeft een wateroppervlak van 31.626 m² en wordt het hele jaar door als verenigingsjachthaven gebruikt. Er is een moderne steigerinfrastructuur met ligplaatsfaciliteiten voorzien. De stad biedt deze infrastructuur nu opnieuw aan in concessie. De nieuwe concessiehouder moet een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) worden die de jachthaven zal beheren en vaste ligplaatsen zal aanbieden voor pleziervaartuigen van aangesloten leden. Door mee te waken over de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezige vaartuigen in de jachthaven verhoogt de concessiehouder bovendien de uitstraling van het Eilandje.
De concessie loopt voor een periode van negen jaar en gaat in op het moment van de ondertekening van de overeenkomst. De stad kan de concessie nadien verlengen.
Bieding onder gesloten omslag
De stad biedt onder de vorm van biedingen onder gesloten omslag het recht tot uitbating van een verenigingsjachthaven in het Kempisch dok openbaar aan.
Biedt het formulier en de nodige documenten voor de inschrijving aan op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, ten laatste op vrijdag 2 maart 2018 om 14.00 uur. Als onderwerp vermeldt u “gesloten bieding voor uitbating jachthaven Kempisch Dok”.
De inschrijvingen worden in openbare zitting voorgelezen in de kantoren van Den Bell, Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen, 2de verdieping, zaal 212, op vrijdag 2 maart om 14.00 uur. (apen.be, ondernemeninantwerpen.be)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht