Stichting Bevordering Motorbootvaren verwelkomt voordrachten voor Motorbootvaren Prijs 2016

PERSBERICHT
Heerenveen – Een ieder, motorbootvaarders, watersporters of instellingen die iets hebben met het varen met een motorboot kunnen tot 16 december a.s. voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016. De prijs zal op 10 februari 2017 voor de vierde maal worden uitgereikt.
De Nationale Motorboot Varen Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig,veilig en attractief motorbootvaren in Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren.
De Nationale Motorboot Varen Prijs is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn, om het motorbootvaren te bevorderen. Het kan daarbij gaan om het open houden of juist opnieuw bevaarbaar maken van vaarwegen, maar bijvoorbeeld ook om het volbrengen van een bijzondere vaartocht. Ook kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld watersportverenigingen die bijzonder hebben bijgedragen aan het motorbootvaren genomineerd worden. Het is mede aan dit soort initiatieven te danken, dat tienduizenden Nederlanders elk jaar weer plezier beleven van hun motorboot. Met een speciale waarderingsprijs wil de Stichting Bevordering Motorbootvaren dat benadrukken en promotioneel ondersteunen. De prijs bestaat uit een herinneringsstandaard en een oorkonde.
Voorwaarden
Om voor de Nationale Motorboot Varen Prijs in aanmerking te komen, moet een initiatief of prestatie positief hebben bijgedragen aan één of meer van de volgende aspecten van het motorbootvaren:
• Het vaarplezier in de meest brede zin
• vaarroutes
• veiligheid en duurzaamheid
• de promotie van motorbootvaren
Een uitgewerkt voorstel of plan dat in de toekomst kan bijdragen aan het motorbootvaren kan eveneens worden voorgedragen.
Verdere bijzonderheden staan vermeld op de website www.motorbootvarenprijs.nl , waar ook het voordrachtformulier kan worden gedownload.
Jury
Voordrachten voor de Nationale Motorboot Varen Prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Ir. Linda van der Eijck. De jury bestaat uit watersportjournalisten en vertegenwoordigers van het Watersportverbond en de KNMC. De juryleden, die zelf ook voordrachten kunnen indienen, worden jaarlijks benoemd of herbenoemd door het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren.
Voordrachten indienen
Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016 kunnen tot 16 december a.s. worden ingediend per e-mail: motorbootvarenprijs@kpnmail.nl. Elke voordracht dient te zijn voorzien van een bondige motivatie. Op basis van de ingediende voordrachten stelt de jury na 1 januari 2017 de nominaties vast voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016. Uit deze nominaties zal de jury vervolgens de winnaar kiezen.
Prijsuitreiking
De winnaar van de Nationale Motorboot Varen Prijs 2016 wordt vrijdag 10 februari bekendgemaakt tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.
Meer informatie www.motorbootvarenprijs.nl