Stichting VHZC nodigt charterschippers uit hun individuele vaarprogramma collectief te promoten op Boot Holland

PERSBERICHT
Leiden – De Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC) is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en zal met een zo’n groot mogelijk deel van de zeilende beroepsvaart aanwezig zijn op de aanstaande Boot Holland. Deze watersportbeurs vindt van 6 tm 11 februari plaats in Leeuwarden.
Tijdens alle dagen van deze beurs zal de VHZC aanwezig zijn met een primeur, die de media niet kunnen negeren. Schippers die met hun eigen bedrijf en schip willen profiteren van deze kans op promotie en publiciteit kunnen zich bij de VHZC inschrijven. Zij krijgen de mogelijkheid hun activiteit voor het komend seizoen onder de ruim 35.000 verwachte bezoekers te promoten.
Elk deelnemend schip met een kleurenfoto, QR code en scheepsgegevens, overzichtelijk ingedeeld: Nederland, Oostzee, Noordzee, Europa en wereldwijd. Een professionele, maritiem georiënteerde stand-bemensing verzorgt de presentatie van de stand en de gerichte follow-up van de (aan)vragen van de bezoekers.
Onder de deelnemers die vóór 12 januari inschrijven verloot de VHZC tien beurstrainingen van een gerenommeerd bedrijf.
Meer informatie www.vhzc.nl