Informatie voor de watersporter

Stichting voor Actieve Watersportbeoefenaars organiseert cursus 'Rijn Sport Patent voor de recreatievaart'

PERSBERICHT
Malden – Als vervolg op de eind 2008/begin 2009 gehouden cursus Rijn Sport Patent deel 1 voor het riviergedeelte tussen Spijk en Ober-Lahnstein, organiseert de Stichting voor Actieve Watersportbeoefenaars (S.A.W.) in het seizoen 2011 – 2012 een nieuwe cursus voor hetzelfde gedeelte van de Rijn. Mogelijk zal aansluitend ook een cursus worden gehouden voor deel 2 van het Rijn Sport Patent: Koblenz-Mainz.
Rijn Sport Patent
Het Rijn Sport Patent is voor het bevaren van de Rijn in Duitsland verplicht voor jachten van 15 tot 25 meter. Hier geldt een speciaal examen voor. Het te behalen Patent geldt uitsluitend voor dát deel van de Rijn, waarvoor men examen doet. Dit rivierdeel moet vier keer zijn bevaren in zowel de op- als de afvaart, om aan het examen te mogen deelnemen. De cursus van de S.A.W. bevat dan ook vier verplichte vaartochten, met onderweg praktijk- en theorielessen van in de Rijnvaart gespecialiseerde docenten.
De vier vaartochten worden gemaakt met een luxe 4 sterren passagiersschip van 110 meter lang en 10.10 meter breed. Er zijn 50 hutten, maar tijdens de RSP-vaartochten worden maximaal 32 cursisten en 18 passagiers meegenomen. De cursisten werken onderweg in twee groepen: één groep krijgt les in de ruime stuurhut om plaatselijke bekendheid op te doen en de andere groep werkt in de lounge aan het theoriegedeelte. Beide groepen wisselen elkaar daarbij geregeld af. Dat deze aanpak werkt, is inmiddels bewezen. Tijdens de tot nog toe georganiseerde cursussen was het slagingspercentage steeds nagenoeg 100 procent.
Nederlandse cursus
De Nederlandse cursus voor het Rijn Sport Patent – met aansluitend een Nederlands examen – is in 2003 door de SAW ontwikkeld, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC) en het STC. Tot dan was het alleen mogelijk in Duitsland een cursus te volgen en examen te doen. Sinds 2003 is door de SAW vijf keer de cursus deel 1 (Nijmegen – Ober-Lahnstein) en één keer de cursus voor deel 2 (Koblenz – Mainz) georganiseerd. Sinds 2009 vinden deze opleidingen eens per 2 of 3 jaar plaats. Vooral als gevolg van de gestegen huur- en brandstofprijzen voor passagiersschepen viel het niet mee om beide cursussen ook in 2011-2012 te kunnen aanbieden.
Plaatselijke bekendheid
De praktijklessen tijdens de cursus zijn intensief. Het begrip ‘Plaatselijke bekendheid’ wordt door de Duitse autoriteiten namelijk erg letterlijk genomen. Tijdens het mondelinge examen moet men een vaarwegbeschrijving kunnen geven, waaruit de plaatselijke bekendheid van de ‘Strecke’ (het rivierdeel) blijkt. De examenkandidaat moet aantonen dat hij of zij bekend is met plaatselijke omstandigheden en weet op welke wijze manoeuvres dienen te worden uitgevoerd.
Vooral inzicht en vaargedrag zullen tijdens de cursus uitgebreid aan bod komen. Doordat met een groot passagiersschip wordt gevaren, krijgt de cursist daarbij zowel tijdens het praktijk- als tijdens het theoriegedeelte de gelegenheid om eens door de ogen van de beroepsvaart te kijken. De theorielessen bestaan uit het opfrissen van de reeds bekende regels (RPR en BPR) en het verduidelijken van het praktijkbeeld.
Klein Vaarbewijs 2
Voor de recreatievaart met schepen groter dan 15 meter wordt in Nederland het Klein Vaarbewijs I gevraagd en voor de vaart op de ruime wateren het Klein Vaarbewijs 2. Op basis van de internationale afspraken wordt voor de vaart op de Rijn buiten Nederland naast Klein Vaarbewijs 2 ook nog het Rijn Sport Patent verlangd voor deze schepen.
De cursus voor het Rijn Sport Patent staat open voor iedereen. Maar om aan het examen te kunnen deelnemen, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het Klein Vaarbewijs 2. Als men niet in het bezit is van dit bewijs, kan wel deelnemen aan de cursus, maar dient men binnen één jaar na afloop van de cursus dit certificaat te behalen om alsnog examen te mogen doen voor het Rijn Sport Patent.
Kleinere schepen
De Rijn wordt onder meer veel bevaren als onderdeel van het onder recreatieschippers populaire ‘rondje Maas-Moezel-Rijn’. Het betreft een tocht naar Frankrijk, waarbij men via de Moezel en de Duitse Rijn weer terug naar Nederland vaart. De cursus Rijn Sport Patent deel 1 sluit hierbij aan.
De SAW mikt met de cursus overigens niet uitsluitend op eigenaren van schepen van meer dan 15 meter. “Ook voor wie met een kleiner schip de Duitse Rijn bevaart, is het aan te bevelen vooraf enige ervaring op te doen. Ook deze recreatieschippers raden wij daarom aan de cursus Rijn Sport Patent – of een deel ervan – te volgen. Men kan dan veilig het water op”, zo stelt men bij de SAW.
Passagiers
Voor wie zelf geen watersporter is, maar toch een keer een Rijnreis wil meemaken, biedt de SAW de mogelijkheid om – tegen een gereduceerd tarief – één of meerdere weekenden als passagier/ toehoorder mee te varen. Tijdens de reizen is er ’s avonds, na afloop van de lessen, voldoende gelegenheid om te ontspannen of de wal op te gaan.
Cursus deel 1 (Spijk – Ober-Lahnstein)
Cursus deel 1 omvat het traject Spijk-Ober-Lahnstein. De vier verplichte vaartochten vertrekken vanuit Nijmegen en duren steeds van vrijdag tot en met zondag. Het inschepen kan al op donderdagavond. De vaartochten zijn op de volgende data in 2011 en 2012.
11 t/m 13 november 2011
13 t/m 15 januari 2012
27 t/m 29 januari 2012
10 t/m 12 februari 2012
Sluitingsdatum inschrijving 31 oktober 2011
Cursus deel 2 (Koblenz – Mainz)
Voor schippers die via de Rijn naar de Donau willen varen, staat in 2012 ook deel 2 op het programma, waarbij het traject tot Mainz wordt behandeld. De vier verplichte reizen voor dit deel van het Rijn Sport Patent worden dan vanuit Koblenz in één week gevaren: Bij voldoende deelnemers start deze opleiding op 13 februari 2012.
S.A.W.
De S.A.W. is een stichting voor watersporters die met een motorboot varen, en wordt erkend als vaarschool door de KNMC en Univaer. Jarenlang werden wedstrijden en opleidingen in de watersport vrijwel uitsluitend georganiseerd voor zeilers. In 1988 besloot een aantal motorbootschippers hier wat aan te doen. Kort daarop werden de eerste toertochten en een aantal nautische activiteiten georganiseerd. Er was vooral veel belangstelling voor vaaropleidingen.
Om professioneel te kunnen werken werd in 1992 vervolgens de S.A.W. “Stichting voor Actieve Watersporters” opgericht. Als bepaling werd opgenomen dat de stichting nooit commerciële belangen mocht hebben. Behoudens de docenten zijn het bestuur en medewerkers vrijwilligers. In de doelstelling staat o.a. vermeld: Belangen van de pleziervaart behartigen, Verbeteren van de veiligheid van schip en bemanning, De relatie tussen beroeps- en pleziervaart optimaliseren, Ondersteuning aan verenigingen en andere watergebonden organisaties. Het uitbreiden en de kwaliteit bewaken van theoretische en praktische vaaropleidingen.
Meer informatie www.vaarschoolsaw.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht