windverwachting

SWRTN afwijzend tegenover hervormingsplannen BTW met vooral negatief effect op de 'kleine watersport'

PERSBERICHT
Grou – Ondernemers die in de waterrecreatie actief zijn, maken zich grote zorgen over de plannen van Staatsecretaris Wiebes om de BTW ook voor de verblijfsrecreatie en sportbeoefening van 6% te verhogen naar 21%. Namens deze groep ondernemers tekent de Stichting Watersport, Recreatie en Toerisme Nederland (SWRTN) ernstig bezwaar aan tegen deze voornemens.
Door een verhoging van de BTW zullen de prijzen fors stijgen en dit zal direct een negatief effect hebben op het aantal bezoekers, recreanten en gasten, stelt de SWRTN. Omzetten komen daardoor direct onder druk te staan en banenverlies is vervolgens niet te voorkomen. Dit terwijl het kabinet juist inzet op banengroei.
‘Inzetten op meer werkgelegenheid en tegelijkertijd maatregelen nemen die banen gaan kosten is niet uit te leggen’, zegt Michel Bijlsma, voorzitter van SWRTN. ‘Watersportcampings en zeilscholen hanteren nu het 6% tarief. Een verhoging kan deze branche niet aan. Na een langdurige lobby vanuit de sector mogen zeilscholen sinds kort veelal het 6% tarief hanteren. (Zeil)sportbeoefening is belangrijk voor de jeugd. Hiermee worden jongeren geënthousiasmeerd voor de waterrecreatie en dat is belangrijk voor de toekomst. Mede de verlaging van 21% naar 6% heeft een positief effect gehad op de zeilscholen. Zij zien weer een toenemende belangstelling voor hun zeilactiviteiten. Als deze regeling nu wordt teruggedraaid, gaan deze mooie resultaten weer verloren.’
Onderzoek
De vermoedens en de eerdere inschattingen van SWRTN omtrent de BTW-verhoging worden bevestigd door een onderzoek van NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland, de koepel van brancheorganisaties in de verblijfsrecreatie. Volgens het onderzoek zullen in de sector 55.000 banen verloren gaan als gevolg van de verhoging. Ook als door de maatregel de inkomstenbelasting iets gematigd kan worden, zal het effect negatief zijn. Met name de ‘kleine’ watersport wordt hard getroffen, terwijl deze sector juist belangrijk is voor de instroom van waterrecreanten en daardoor voor de totale watersportbranche.
SWRTN maakt haar bezwaren ook kenbaar aan de Vaste commissie voor Financiën bij de Tweede kamer.
Meer informatie www.swrtn.nl

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X