Tips hoe een sluis te passeren met minder kans op stress

Amsterdam – De Telegraaf Vaarkrant heeft een lijstje gemaakt met tips hoe je een sluis kunt passeren met minder kans op stress. Kan ook voor al meer ervaren schippers toch goed zijn om nog eens door te nemen…

  1. Geef voordat je de sluis binnen vaart instructie over wie wat doet aan boord.
  2. Hang ruim voor de sluis de stootwillen op en leg de landvasten klaar.
  3. Maak bij het invaren duidelijk waar je gaat liggen.
  4. Gebruik bij weinig bemanning alleen de landvast midden op de boot.
  5. Zet landvasten nooit vast aan de boot, maar houd ze losjes in de hand.
  6. Wees alert op stroming en wind. Komt stroming of wind van achteren, leg dan eerst de achterste landvast vast.
  7. Gebruik een pikhaak om een lijn over een ver afgelegen punt te leggen, maar nooit om af te houden.
  8. Kijk als je de sluis invaart naar de sluismuren. Is de sluismuur nat, dan ziet u direct hoeveel u omhoog gaat
  9. Is de sluismuur droog bij het binnenvaren dan ga je naar beneden.

(De Telegraaf Vaarkrant)