Informatie voor de watersporter

Turfroute Nu Wel Gratis, Maar Ook Geen Informatie-Tas Meer Nije Kompanjons Op Non-Actief

Eén van de bekendste binnenlandse vaarroutes is ongetwijfeld de ‘Turfroute’, die zich uitstrekt over de drie provincies Drenthe, Friesland en Overijssel. Een kanalenstelsel voor de transport van turf als overblijfsel van de destijds vaak feodale turfwinning in dat gebied. Turf (in elkaar gedrukte veengrond) werd tot in de beginjaren van de vorige eeuw gebruikt als brandstof voor het verwarmen van huizen. Met de opkomst van de pleziervaart vanaf de jaren zeventig ontstond ook weer belangstelling voor de overgebleven, maar slecht onderhouden ‘veenvaarten’ in Zuidoost-Friesland. Maar er bestonden al langere tijd ook plannen om deze kanalen te dempen. Plannen, die vooral dankzij toedoen van de lokale pater Van Ulden geen doorgang hebben gevonden. Achteraf gezien maar gelukkig! De stichting De Nije Kompanjons heeft zich al vanaf die tijd nu ruim veertig jaar ingezet voor de instandhouding en het opnieuw bevaarbaar maken van deze vaarwegen. Om toeristen te trekken en de economie van het gebied een impuls te geven. Dat heeft geleid tot de Turfroute, die een veel groter gebied omvat dan alleen, dat van de De Nije Kompanjons. Zo behoort ook de Drentsche Hoofdvaart tot de ‘grote’ Turfroute. Tot dit jaar leefden de Nije Kompanjons van het ‘tolgeld’, dat de vignetten voor de doorvaart opbrachten. In ruil daarvoor kreeg men een tas met een speciaal Friesland-Holland Magazine en informatie over de route. Maar de Provincie Friesland heeft de toestemming om tolgeld te heffen nu ingetrokken, omdat ze vindt dat de Turfroute ter promotie van de pleziervaart gratis te bevaren moet zijn. De stichting kon ter compensatie nog wel 6000 euro subsidie krijgen om hun deel van de Turfroute te promoten. Maar het Nije Kompanjons-bestuur oordeelde dat dit ‘veel te weinig’ was. Of dit tegelijk ook het wat roemloos einde van de historische stichting betekent is nog niet duidelijk. Er varen jaarlijks zo’n 1500 boten over de route. Voortaan dus gratis, maar helaas ook zonder tas…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht