windverwachting

Turfroute straks ook bevaarbaar voor boten met 1,30 meter diepgang

PERSBERICHT
Leeuwarden – De Turfroute krijgt meer diepgang en breedte op het traject tussen Oosterwolde en Smilde. Door dit gedeelte uit te diepen zal het straks bevaarbaar zijn voor boten uit de ‘DM-klasse’ (d.i. met een diepgang tot 1.30 m. en een doorvaarthoogte van 2.50 m.). De werkzaamheden starten in februari 2013, zodat de route voor het nieuwe vaarseizoen klaar is.
Het traject tussen Oosterwolde en Smilde is de entree van de Turfroute vanuit Drenthe naar Friesland. Door dit gedeelte te verruimen wordt het toegankelijk voor boten met een diepgang van 1.30 meter. Nu is dat nog 1.10 meter. Hierdoor kunnen straks ook boten uit de DM-klasse van deze route gebruik maken. Daarnaast worden de bestaande damwanden vervangen vanwege achterstallig onderhoud en de kades verstevigd.
Werkzaamheden in 2012
Naast de werkzaamheden die in februari 2013 starten, is de Turfroute er in 2012 al erg op vooruit gegaan. Langs de route kwamen dit jaar meer overstapplaatsen in Opsterland. In Oosterwolde is een nieuwe aanlegsteiger gerealiseerd. En op verscheidene plaatsen werden knelpunten opgelost voor een betere bevaarbaarheid. Dit geldt voor de punten bij De Wijk, Gorredijk, Petersburg en Klein-Groningen.
Voor het nieuwe seizoen
De totale werkzaamheden aan de Turfroute zijn een samenwerking tussen de gemeente Ooststellingwerf, Opsterland en Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Het werk wordt grotendeels vanaf het water verricht, zodat er weinig tot geen hinder voor aan- en omwonenden zal zijn. Naar verwachting zal het uitdiepen en verbreden van de route vóór het volgende vaarseizoen klaar zijn. Dit kan echter mogelijk belemmerd worden door een (strenge) vorstperiode. De werkzaamheden zullen in dat geval na het seizoen weer worden opgepakt om tijdens het seizoen geen hinder te veroorzaken voor watertoeristen.
De Turfroute is een toeristische vaarroute door Zuidoost Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de Kop van Overijssel. De Turfroute is één van de toeristische speerpunten in Zuidoost Fryslân. Het is onderdeel van het Topattractiebeleid van de Provincie Fryslân (De Friese Wouden).
Meer informatie  Het Friese Merenproject en Turfroute – Stichting De Nije Kompanjons

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X