Baggeren

Uitbaggeren van vaargeulen in het IJsselmeer voorlopig stilgelegd, Rijkswaterstaat vreest verzilting

De omvangrijke uitdiepingsklus, die over vele kilometers gaat, is tot nu toe slechts 1 kilometer opgeschoten. Een stukje vaargeul bij Kornwerderzand ligt nu 5 meter dieper dan voorheen (van – 4 meter NAP naar -9 meter NAP). De rest van het werk, dat de kustplaatsen van het IJsselmeer beter bereikbaar moet maken voor diepstekende schepen, ligt stil.
Rijkswaterstaat heeft zorgen over zoutophoping in Nederlands grootste zoekwaterbekken. De andere vaargeulen moeten wachten tot zeker volgend jaar zomer.

Lees verder op Zeepost.info

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X