windverwachting

Uitbaggering vaargeul Boontjes tussen Harlingen en Kornwerderzand tot 3,80 meter – NAP diepte in 2012 van start

Leeuwarden – De provincie Friesland en het Rijk willen de drempel in de vaarweg de Boontjes in 2012 verwijderen. De vaargeul moet gebaggerd worden tot een diepte van 3,8 m – NAP. Het vrijkomende materiaal wordt op een geschikte locatie in het Wad verspreid. Dit is afgesproken met Natuurmonumenten. De bagger wordt niet direct gebruikt voor natuurontwikkelingsprojecten. Dit wilde de provincie eerst wel.

“Ik ben blij dat we samen met betrokken organisaties concrete afspraken hebben om de Boontjes nu echt te verdiepen. Het is hiervoor de hoogste tijd. Wij willen de haven van Harlingen en de binnenvaart stimuleren. Dan moet die hobbel er gewoon uit”, zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

De vaarweg Boontjes
De vaarweg Boontjes is de vaarroute van Harlingen naar Kornwerderzand. Al sinds medio vorige eeuw wordt gesproken over het verwijderen van de hindernis uit deze geul. Er is over een grote lengte sprake van een soort ‘drempel’. Met name de grotere en dieper liggende binnenvaartschepen hebben hier last van. Ze kunnen er niet de hele dag overheen varen maar zijn afhankelijk van het getij. Bij de drempelverwijdering komt een grote hoeveelheid bodemmateriaal vrij, grotendeels zand. Dit materiaal moet een toepassing krijgen binnen de Waddenzee.

Verantwoordelijkheden provincie Friesland en het Rijk
In 2009 is een bestuursovereenkomst tussen de Provincie Friesland en het Rijk gesloten tot het verruimen van de vaargeul tot een streefdiepte van 3,8 m – NAP, met een bodembreedte van 100 m. De Provincie is daarbij verantwoordelijk voor de planstudie en het vergunningentraject, het Rijk voor de realisatie en het onderhoud. De ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn bevoegd gezag voor besluit projectplan Waterwet en de Natuurbeschermingswet. (Fryslan)

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X