Vaarbewijsopleiding watersportcursussen.nl pleit voor verplicht vaarbewijs op drukke vaarwegen

PERSBERICHT
Dongen – De NOS meldde in augustus dat het aantal ongevallen met recreatieboten in Nederland de laatste jaren meer dan verdubbeld is.  In 2004 waren er 198 ongelukken, in 2012 waren het er 473. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.
De toename heeft volgens Rijkswaterstaat twee oorzaken: er is meer pleziervaart en de ongelukken worden tegenwoordig beter geregistreerd.
Doden op het water
Tussen 2004 en 2012 vielen er in totaal elf doden bij aanvaringen. Dit jaar ligt het aantal al op vijf. In mei viel een dode toen een sloep in het Friese Tjerkgaast werd overvaren. In juni kwamen in Grou twee mensen om het leven bij een ongeluk op een kanaal en kort geleden vielen in Zeeland twee doden door een aanvaring tussen een tanker en een motorboot.
Er wordt door Rijkswaterstaat onderscheid gemaakt tussen drie soorten waterongevallen: beroepsvaart tegen recreatievaart of vice versa, recreatievaart tegen recreatievaart en een botsing van een recreatieboot tegen bijvoorbeeld een brug of sluis.
Maatregelen veiligheid op het water
De beroepsvaart dringt al jaren aan op maatregelen om de veiligheid op de doorgaande vaarwegen te bevorderen. Op dit moment gelden al bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de drukke doorgaande vaarwegen.
Deze bepalingen kunnen eenvoudig aangevuld worden met:

  • Marifoon- en uitluisterplicht voor ALLE schepen die gebruik maken van deze vaarwegen. Bij gevaar voor aanvaring kan men elkaar via de marifoon waarschuwen. Deze maatregel is in België al jaren geleden ingevoerd.
  • Vaarbewijsplicht voor ALLE schepen die van deze vaarwegen gebruik maken.

Meer informatie www.watersportcursussen.nl