Informatie voor de watersporter

Vaarverbod voor kleinere vaarwegen in Friesland

PERSBERICHT
Leeuwarden – Om de aangroei van ijs te bevorderen geldt er vanaf zaterdag 24 februari 17.00 uur een vaarverbod in Fryslân. Dit verbod geldt voor vaarten en sloten. Aannemers worden verzocht om hun drijvend materiaal te verwijderen. De vaarwegen die belangrijk zijn voor de beroepsvaart vallen buiten het verbod.
Het verbod geldt vooralsnog niet voor het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het verbindingskanaal bij Harlingen, De Houkesleat en industriehavens, de vaarweg naar Drachten, de vaarweg naar Heerenveen, de vaarweg naar Akkrum, tot aan het gemaal in de Djipsleat.
Bij aanhoudende vorst kan de provincie besluiten om het vaarverbod verder uit te breiden. Het verbod betekent niet dat ijs op de vaarten en sloten sterk genoeg is om er op te schaatsen.  
Meer informatie www.fryslan.frl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht