Informatie voor de watersporter

Veiligheidscampagne 'Varen doe je samen' op HISWA Amsterdam Boat Show 2013 met bijgewerkte knooppuntenboekjes

Driebergen-Rijsenburg – Momenteel wordt hard gewerkt aan het actualiseren van de diverse Knooppuntenboekjes en brochures. Het streven is om voor de HISWA Amsterdam Boat Show 2013 alle geactualiseerde bestanden weer op de website www.varendoejesamen.nl en in de gratis varen doe je samen App te hebben.
VDJS breidt veiligheidscampagne uit
De organisaties achter ’Varen doe je samen’ starten in 2013 een nieuwe campagne om de veiligheid van watersporters op kleinere vaarwegen te bevorderen. De veiligheidscampagne is een aanvulling op het bestaande VDJS-programma.
Het wordt drukker op het water. Daarom is het raadzaam extra aandacht te besteden aan de veiligheid van watersporters onderling op kleinere vaarwegen. Het VDJS deelconvenant II behandelt de thema’s veilig, duurzaam en plezierig varen. Onderwerpen die daar bij passen zijn onder andere: snelvaren, ‘s nachts varen, varen in slecht weer, de staandemastroute, het dragen van een reddingvest, nautische borden en seinen, emissieloos varen en de waterkwaliteit en gedragscodes.
De nieuwe veiligheidscampagne is een aanvulling op het bestaande VDJS-programma. Dat heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren tussen recreatie- en beroepsvaart op de grote vaarwegen. Beide campagnes lopen tot en met 2014. Voor de duidelijkheid: VDJS gaat niet om beleid, maar om veiligheidsvoorlichting.
Behalve bestaande convenantpartners doen aan de nieuwe campagne mee: KNRM, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen en Waternet. De nieuwe veiligheidscampagne start met een ondertekening van een convenant op vrijdag 8 februari 2013 tijdens Boot Holland in Leeuwarden.
VDJS aanwezig bij HISWA Amsterdam Boat Show 2013
VDJS is van 6 tot en met 10 maart 2013 weer met een eigen stand aanwezig op de HISWA Amsterdam Boat Show 2013 in de Amsterdamse RAI. Als u zelf een usb stickje meeneemt, zetten wij de meest recente Knooppuntenboekjes en folders er voor u op! VDJS is te vinden op standnummer 07.426 in Hal 7.
Informatie met betrekking tot de 1800-serie
Voor de veilige vaart is een goede navigatie onontbeerlijk. Gelukkig zijn er tegenwoordig mooie hulpmiddelen beschikbaar om dat veel makkelijker te doen dan pakweg 20 jaar geleden. Maar de echte zeekaart blijft nodig, al was het alleen maar omdat sommige vaarwegautoriteiten dat vereisen. Het was dus ook even schrikken dat de Dienst der Hydrografie naar aanleiding van de bezuinigingen moest besluiten om de 1800 serie zogeheten jachtkaarten laat in het vaarseizoen – of zelfs helemaal niet – uit te brengen. De ervaring leert dat het bijhouden van de Berichten aan Zeevarenden niet ieders stiel is. Verwend als we zijn door alle moderne hulpmiddelen, is dat ambacht helaas wat in onbruik geraakt.
Er zijn echter diverse particuliere initiatieven die voor een voorlopige oplossing zorgen. Zo zijn er voor alle 1800 kaarten correctiesets beschikbaar waarmee u uw kaarten zelf kan actualiseren, en zijn er reeds gecorrigeerde kaarten van 2012 beschikbaar. Meer informatie bij Harri Trading en Datema Amsterdam op zowel Boot Holland als de HISWA Amsterdam Boat Show.
Meer informatie www.varendoejesamen.nl en www.srn.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht