Verhuizing Watersportverbond naar Utrecht

Nieuwegein, Utrecht – Op dinsdag 24 oktober 2017 is het kantoor van het Watersportverbond verhuisd van Nieuwegein naar Utrecht. Het Watersportverbond is vanaf heden gehuisvest in het Utrechtse Papendorp, samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo).
Naast deze vijf grote sportbonden wordt er van deze locatie ook gebruik gemaakt door Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Special Heroes, Special Olympics Nederland, Sportivents, TIG Sports en De Werkgevers in de Sport (WOS). Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen. Die bundeling van kennis en kunde hebben we vertaald in de nieuwe naam van ons pand: DeWeerelt.
DeWeerelt is de ontmoetingsplek, centraal in het land, voor iedereen met een hart voor sport. DeWeerelt is niet zomaar een naam. Hij verwijst naar de locatie van het pand, aan de Orteliuslaan 1041. Abraham Ortelius (1527–1598) stelde als eerste cartograaf een ‘Atlas van de Weerelt’ samen door de kennis en kunde van verschillende kaarttekenaars te bundelen en daarmee een nieuwe standaard te zetten.
Het nieuwe adres en telefoonnummer van het Watersportverbond is
Orteliuslaan 1041,
3528BE – Utrecht
telefoon: 030-3077500
Meer informatie www.watersportverbond.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X