brugradar.nl

Nederland

Beschrijving

Site en app geven real-time status en laatste opening van beweegbare bruggen in West-Nederland aangesloten op de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Bedoeld voor het wegverkeer, voor schippers vooral ‘leuk om van het bestaan te weten’.

123 stickers

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart