Het Blauwe Hart – Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer

Castricum, Nederland

Beschrijving

Castricum: De stichting wil bevorderen dat het IJsselmeer en naaste omgeving verantwoord wordt beheerd in landschappelijk, natuurlijk, _x000D_
waterhuishoudkundig, cultuur-historisch, recreatief en milieuhygiënisch opzicht.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart