IVA Maritieme Dienstverlening en Kust – Vlaamse Hydrografie

Antwerpen, België

Beschrijving

Antwerpen, Oostende (België): Vlaamse Hydrografie met weerbericht voor de Vlaamse kust, getijden, meetnet Vlaamse Banken, zeekaarten, wrakkendatabank, stormvloedwaarschuwingen en hydrografische peilingen.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart