Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

IJmuiden, Nederland

Beschrijving

IJmuiden: de overkoepelende organisatie biedt ondermeer het overzicht van de 180 reddingsbrigades in Nederland met in totaal 30.000 leden. Doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart