Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Rotterdam, Nederland

Beschrijving

Rotterdam: sinds 1992 belangenbehartiger voor de in Nederland gevestigde rederijen in de beroepsvaart.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart