Ruimte voor de Rivier

Arnhem, Nederland

Beschrijving

Arnhem: we laten uit oogpunt van veiligheid op 39 plekken langs de Rijn, IJssel en Maas het water vrijer stromen, met daarbij aandacht voor meer recreatiemogelijkheden. De veranderingen tot 2015 kunnen plaatselijk ook van invloed zijn op de vaarwegen.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart