Informatie voor de watersporter

Vier Friese zeilverenigingen nemen ‘t eiland met starttoren in het Pikmeer over van recreatieschap Marrekrite

Grou – Stichting Zeilsport Grou heeft namens Zeilvereniging Oostergoo, Watersportvereniging Frisia, Vereniging Grouster Watersport en Waterportvereniging De Meeuwen het eiland midden in de Pikmeer overgenomen van recreatieschap Marrekrite.

,,Marrekrite wilde wel van het eiland af om zich meer te concentreren op aanlegplekken, en wij wilden het beheer wel op ons nemen”, legt penningmeester Durk Talsma uit. ,,Het eiland kan zo beter in dienst staan van de zeil- en watersport. Recreanten kunnen hier nog altijd gewoon aanleggen en eventueel een tentje opzetten, maar als er een belangrijke wedstrijd is kunnen we zonder problemen het eiland afsluiten en volledig inzetten voor de sport, zodat er geen pleziervoertuigen in de weg liggen.” (Friesch Dagblad)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht