Voorlichtingsavonden Watersportverbond over BTW-heffing ligplaatsen motorboten in verenigingshavens druk bezocht

Nieuwegein – De laatste BTW informatieavond in 2016 bracht ruim 60 verenigingsbestuurders naar Nieuwegein om daar geïnformeerd te worden over de wijzigingen in de btw-regeling, die per 1 januari 2017 ingaat.
Vanaf de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in februari heeft het Watersportverbond zich, samen met haar partners, ingezet om alle vaartuigen btw-vrijgesteld te houden. De staatssecretaris blijft echter van mening dat het varen met motorboten niet gezien kan worden als sport. Het wetsvoorstel is op 20 december jongstleden ongewijzigd door de Eerste Kamer aangenomen.
Verenigingen die ligplaatsen verhuren aan zowel zeil- als motorboten, moeten per 1 januari 2017 btw heffen op de ligplaatsen van motorboten. Ligplaatsen voor zeilboten zijn vrijgesteld. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de administratie van de verenigingen.
Op 18 januari 2017 is er nog een informatieavond in het Huis van de Sport in Nieuwegein.
Meer informatie www.watersportverbond.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X