Water-rAnt en Haven Antwerpen vieren op 21 september '150 jaar Schelde Vrij' met maritieme parade waaraan iedereen kan meedoen

PERSBERICHT
Antwerpen – Water-rAnt wordt op 20, 21 en 22 september 2013 dé prikkel voor ieders nautische DNA. Naast een reünie van authentieke schepen en watererfgoedzorgers maakt het publiek kennis met diverse vaarperspectieven.
Tijdens de Vlaamse Havendag op zondag krijgen alle geïnteresseerden inzicht in de werking van de wereldhaven Antwerpen, ondermeer door een avant première van de werken voor de Deurganckdoksluis.
Schrijf uw jacht in om mee te doen
Op zaterdag zal de apotheose de jubileumviering van 150 jaar Schelde Vrij afsluiten. Marc Van Peel, Schepen van de Haven, nodigt alle jachten uit om die namiddag deel te nemen aan een parade op de Rede voor Antwerpen.
Op 16 juli was het op de dag af 150 jaar geleden dat ruim twintig zeevarende naties in één klap de tol die Nederland op de Schelde hief, afkochten. Daardoor kon de haven van Antwerpen uitgroeien tot de status die ze nu bekleedt: de motor van onze economie. Om dit heugelijke feit passend te herdenken, organiseert het Havenbedrijf onder andere op zaterdag 21 september 2013 een grote maritieme parade op de Schelde. Alle jachten en pleziervaartuigen die op de rivier kunnen en mogen varen, zijn hiervoor uitgenodigd. De bedoeling is om de jachten te verzamelen aan de bocht aan Sint-Anneke en ze in een lange parade langs het ponton Steenplein te laten varen.
Stad en haven durven dromen van wel 150 schepen, die elk één jaar vrijheid symboliseren. Bovendien zal de parade een belangrijke rol spelen als aanloop naar een grandioos slotfeest op het water aan het MAS later op de avond. Hierbij zal met de hulp van het publiek, worden geprobeerd om de Stedemaagd Antverpia van haar 150 jaar oude ketenen te bevrijden. Benieuwd of dat zal lukken, maar dat het een unieke gebeurtenis wordt, staat als een paal boven water.
Uiteraard ontvangen wij de deelnemende jachten met open armen. Elke schipper mag rekenen op:
– Een gratis lunch tijdens de briefing op 21 september 2013
– Een stijlvolle deelnemersvlag
– Een fraai herdenkingsplaatje
– Vermelding als ‘officiële deelnemer’ op de website met beschrijving van het vaartuig
– Gratis ligplaats in de jachthaven van het Willemdok Linkeroever op vrijdag 20 en zaterdag 21 september
– Een oorkonde waarin u tot Groot-Bewaker van de Vrije Schelde wordt benoemd
Meer informatie inschrijving boot 150 jaar Schelde en verder de Vlaamse Havendag en Water-rAnt