Informatie voor de watersporter

Waterplanten Maaien Is Zinloos Het Kwaad Zit In De Bodem

Nu de winternadert, lijkt het waterplantenprobleem even geen probleem meer. Maar wel zeker is, dat de overlast vanaf mei volgend jaar weer haar slierterige kop zal opsteken. En Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies denkt ‘in verhevigde mate‘. Hij ontdekte bij het samenstellen van een rapport over het weelderig tierende goedje in het IJsselmeergebied, dat de verschillende visies op de ontwikkeling nog steeds erg uiteenlopen. Waterrecreatie Advies ondervond een gebrek aan medewerking en naar eigen zeggen zelfs tegenwerking bij het samenstellen van het rapport. Wat uiteraard niet helpt bij het vinden van een oplossing. Dankzij het feit dat Steensma uiteindelijk toch zestien partijen vond, die wél een financiële bijdrage wilden leveren, staat er intussen toch een en ander vast: het probleem speelt in heel Nederland (en overigens ook daar buiten), en is veroorzaakt door menselijk toedoen. En verder: er blijkt eigenlijk al 40 jaar gemaaid te worden, de Markerwadden dragen ook bij aan de ontwikkeling van waterplanten, fosfaten en andere vervuiling (zoals PAK’s en PCB’s) in het water zijn teruggedrongen, en de bevissing van brasem in opdracht van de vaarwegbeheerder heeft ook bijgedragen aan de toename van waterplanten. Het water werd dus wel helderder (de chemische samenstelling is nu zelfs goed te noemen), maar mede door het juist uitzetten van waterplanten. Vooral fonteinkruid is een boosdoener, maar er zijn in totaal 24 soorten waterplanten die op de overlastlijst voorkomen. Maaien is een druppel op een gloeiende plaat. Het water mag dan wel weer schoon zijn, maar de bodem zit nog ‘voor jaren’ vol met fosfaat, dat in feite dient als kunstmest voor de planten. En juist dát zal de reden zijn, dat we – hoe we ook maaien – volgens Waterrecreatie Advies nog eerder met een toenemende, dan met een afnemende overlast opgescheept zullen zitten. Tenzij we eensgezind écht voor elk gebied specifieke drastische maatregelen nemen. U leest de details in het rapport ‘Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied – Op basis van brieven, rapporten en onderzoekgegevens’ (PDF Waterrecreatie Advies)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht