Informatie voor de watersporter

Waterschap Friesland gaat op ‘illegale antifouling’ controleren

Leeuwarden – Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controleren de komende maanden scheepswerven, winkels en particuliere botenbezitters op de aanwezigheid van illegale antifouling. In deze onderwaterverf, die de aangroei van algen aan boten tegengaat, zitten vaak metalen en biociden. Dat zijn stoffen die schadelijk zijn voor organismen in het water. Het middel mag alleen door de beroepsvaart worden gebruikt en niet door pleziervaart. Bij eerder controles trof het waterschap een hoog percentage van deze verboden antifouling aan. (Omrop Fryslan)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht