Watersportcursussen.nl wijst op 'VAMEX-tips' voor het vernieuwde examen Klein Vaarbewijs

DONGEN – VAMEX is de examinerende instantie voor het Klein Vaarbewijs. Wat het CBR is voor het rijbewijs, is de VAMEX voor het vaarbewijs. De VAMEX is verantwoordelijk voor de inhoud en het afnemen van het examen Klein Vaarbewijs. Sinds kort werkt de VAMEX met nieuwe verbeterde vragen. Dat is even wennen voor de opleiders en examenkandidaat en daarom geeft de VAMEX de volgende tips.
Tips van de VAMEX
1. Leer niet de antwoorden uit het hoofd.
VAMEX wijzigt regelmatig de bestaande vragen waardoor ook de (goede) antwoorden veranderen.
2. De computer shuffelt in elk examen de volgorde van de antwoorden door elkaar.
Het heeft geen zin om uit het hoofd te leren dat bij een bepaalde vraag bijvoorbeeld antwoord c het juiste antwoord is.
3 Wees kritisch op de inhoud van boekwerken en oefenvragen.
De examenstof is beschreven in de ‘afbakening van de exameneisen’. Die kunt u lezen op of downloaden op de VAMEX website. Bestudeer de examenstof goed en controleer of het oefenmateriaal deze eisen wel volledig dekt.
Het komt helaas incidenteel voor dat bepaalde onderdelen uit de afbakening in bepaalde boeken of oefenvragen niet, onvoldoende of zelfs foutief zijn uitgewerkt. VAMEX kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen omdat opleiders en uitgevers volledig zelfstandig bepalen welke inhoud hun cursusmateriaal en -boeken krijgt.
4. Beweringsvragen.
Lees eerst de bewering I en bedenk of het wel of niet waar is wat daar staat.
Bewering I is niet waar (dus ‘onjuist’). Tip: schrijf op uw kladpapier: “I is onjuist”.
Dan vallen de antwoorden a en b af, want daar staat dat bewering I juist zou zijn.
Het goede antwoord is dus c of d.
Lees nu bewering II en bedenk of het wel of niet waar is wat daar staat.
Bewering II is wel waar (dus ‘juist’). Tip: schrijf op uw kladpapier: “II is juist”.
U leest nu op uw kladpapier: “I is onjuist. II is juist”. Het juiste antwoord is dus d.
Informatie
Kijk voor het laatste nieuws over opleidingen en examens op www.watersportcursussen.nl