Informatie voor de watersporter

Watersporters tot 1 april niet vogelrustgebieden in

De meren in Friesland zijn geliefde plekken voor watervogels om de winterperiode door te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het nonnetje en de smient. Om er aan bij te dragen dat deze vogels voldoende rust krijgen vraagt de provincie watersporters om tot 1 april niet in deze afgebakende rustgebieden te komen.

Gele boeien met blauwe stickers met een slobeend en de tekst ‘Vogelrustgebied’ markeren de rustzones. De gebieden liggen in de Natura 2000-gebieden Snitser Mar en omgeving, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. Ze liggen alleen langs de ondiepe randen van de meren. De vaargeulen en drukke vaarroutes blijven dus toegankelijk voor watersporters en (sport)vissers.

Verstoring
Een groot deel van de Europese watervogelpopulatie strijkt ’s winters neer in de Friese Meren. Het gaat dan om vogels zoals de smient, slobeend, nonnetje of wintertaling. Vogels houden van duidelijkheid en voorspelbaarheid. Als er geen boten komen in de gebieden die zijn afgebakend met de gele boeien, wennen de vogels er aan dat ze daar rustig kunnen dobberen en eten.

Als die duidelijkheid er niet is, omdat er soms toch een boot door het gebied vaart, blijven de vogels op hun hoede. Dan kan één boot of persoon vanaf enkele honderden meters al voor voldoende verstoring zorgen om de vogels te laten opvliegen.

Lees het geheel artikel op: grootheerenveen.nl

Foto: Provincie Friesland

Dit bericht is geplaatst door de nieuwsdienst van Nauticlink. Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht, neem contact met ons op via nieuwsdienst@nauticlink.com. Je kunt ook zelf persberichten en nieuws tips doorgeven aan onze redactie. Meer informatie hierover vind je op onze nieuwsdienstpagina.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht